Zaznacz stronę

Katedra Teorii Ekonomii

Kierownik Katedry:
dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

prof. dr hab. Romuald Jończy
dr hab. Tomasz Bogajewski, prof. UO

dr Agnieszka Bobrowska
dr Wojciech Duranowski
dr Bartosz Fortuński
dr inż. Marcin Krzesaj
dr Aleksandra Piasecka
mgr Karolina Krawiec
mgr Mateusz Musiał

 

Powstanie:
Katedra powstała w październiku 2019 r. i stanowi kontynuację działalności Zakładu Teorii Ekonomii, który został wyodrębniony w 1992 r. Pierwszym jego kierownikiem był doc. dr Zbigniew Kołaczkowski, a po jego przejściu na emeryturę w 1999 r. funkcję kierownika objęła dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO, która pełniła ją do 2020 r. Następnie rolę tę przejęła dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO. W całym okresie funkcjonowania  nazwa Katedry nie ulegała zmianie.

 

Pracownicy Zakładu:
Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest sześć osób: dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO, dr Agnieszka Bobrowska,  dr Wojciech Duranowski, dr Bartosz Fortuński, dr Aleksandra Piasecka oraz mgr Mateusz Musiał.
We wcześniejszych latach pracownikami Zakładu Teorii Ekonomii byli: doc. dr Zbigniew Kołaczkowski, dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO, prof. dr hab. Romuald Jończy, dr hab. Joost Platje, prof. UO, dr Krystyna Wilk, mgr Magdalena Palmer oraz mgr Józef Kaczmarek,

 

Dydaktyka
Pracownicy Zakładu Teorii Ekonomii prowadzą zajęcia głównie z przedmiotów podstawowych obejmujących kluczowe zagadnienia ekonomiczne, takich jak m.in.: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, ekonomia menedżerska, czy ekonomia behawioralna.

 

Główne obszary zainteresowań i kierunki badań:

  • funkcjonowanie systemów emerytalnych, system ubezpieczeń społecznych;
  • behawioralne aspekty funkcjonowania podmiotów na rynku, psychologiczne determinanty zachowań ekonomicznych, ekonomika i finanse gospodarstw domowych;
  • ekonomia wirtualnej gospodarki;
  • ekonomia mikrofinansów;
  • ekonomia zrównoważonego rozwoju, międzynarodowe aspekty zrównoważonego rozwoju;
  • ekonomiczne aspekty gospodarki energetycznej;
  • funkcjonowanie i rozwój rynku pracy; problematyka bezrobocia;
  • funkcjonowanie i rozwój rynku nieruchomości.