Zaznacz stronę

Władze Wydziału Ekonomicznego

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr Bartosz Chorkowy

tel. 77 40 16 893 (6893 w sieci UO) oraz 77 410 16 900 (6900 w sieci UO)
e-mail: bchorkowy@uni.opole.pl oraz biuro.we@uni.opole.pl

pokój 37
Godziny przyjęć: wtorek: 12:50 – 13:35; środa: 14:30 – 15:15

 

Z-ca Dziekana Wydziału Ekonomicznego
dr Agnieszka Bobrowska

tel.  77 40 16 886 (6886 w sieci UO) oraz 77 410 16 900 (6900 w sieci UO)
e-mail: abobrowska@uni.opole.pl oraz biuro.we@uni.opole.pl

pokój 37
Godziny przyjęć: wtorek w godz. 12:05– 12:50; czwartek w godz. 13:45– 14:30

 

Skład Kolegium Dziekańskiego Wydziału Ekonomicznego w kadencji 2020-2024

dr Bartosz CHORKOWY
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Przewodniczący Kolegium

dr Agnieszka BOBROWSKA
Z-ca Dziekana Wydziału Ekonomicznego, Koordynator kierunku EKONOMIA

dr Krzysztof BADORA
Koordynator kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA

dr Wojciech DURANOWSKI
Koordynator kierunków anglojęzycznych: ECONOMICS INTERNATIONAL BUSINESS, ECONOMICS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

dr Jacek PIECZONKA
Koordynator kierunku FINANSE I RACHUNKOWOĆ

dr Laura PŁATKOWSKA-PROKOPCZYK
Koordynator kierunków: ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA