Zaznacz stronę

OBSŁUGA DYDAKTYKI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego na Wydziale Ekonomicznym w szczególności: przygotowywaniem planów zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów, obsługą systemu USOS w zakresie oferty dydaktycznej kierunków przypisanych do Instytutu Ekonomii i Finansów, koordynacją rezerwacji sal dydaktycznych, a także wprowadzaniem obciążeń i rozliczeń pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich.

Pracownicy:
Patrycja Krzeszowiec
specjalista
tel: 77 401 68 96 (6896 w sieci UO)
e-mail: patrycja.krzeszowiec@uni.opole.pl
e-mail: dydaktyka.we@uni.opole.pl
pokój 36

 

mgr Kamila Kondrajczak
samodzielny referent
tel: 77 401 68 96 (6896 w sieci UO)
e-mail: kamila.kondrajczak@uni.opole.pl
e-mail: dydaktyka.we@uni.opole.pl

 

mgr Barbara Konarska
specjalista
tel: 77 401 68 96 (6896 w sieci UO)
e-mail: barbara.konarska@uni.opole.pl
e-mail: dydaktyka.we@uni.opole.pl
pokój 36