Zaznacz stronę

ERASMUS

Drodzy Studenci, 

informuję, że obecnie trwa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki za granicą w ramach Programu Erasmus+ 

Lista uczelni partnerskich z którymi ma podpisane umowy Wydział Ekonomiczny dostępna jest tutaj: http://hello.uni.opole.pl/wydzial-ekonomiczny/

Biuro Erasmus informuje, że “studenci, aby wziąć udział w rekrutacji, będą musieli wypełnić wniosek wyjazdowy na studia/praktykę, wydrukować go, podpisać, a następnie przesłać jego skan mailem (…) w celu jego akceptacji. (…) Alternatywą jest wypełnienie wniosku elektronicznie, bez podpisu, a następnie przesłanie wniosku w formacie PDF (…), ze swojego uniwersyteckiego adresu email”. Takie wnioski też będą akceptowane.


Ponadto należy złożyć następujące dokumenty:

  • list motywacyjny (w języku angielskim jeśli jest to język w którym prowadzone będą zajęcia na uczeni partnerskiej. W innym przypadku w języku polskim);
  • życiorys – CV (w języku angielskim jeśli jest to język w którym prowadzone będą zajęcia na uczeni partnerskiej, w innym przypadku w języku polskim);
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego (potwierdzenie ze Studium Języków Obcych lub dziekanatu – wystarczy przekierowany email z informacją od danej jednostki, certyfikaty językowe, wyniki z matury itp.);
  • zaświadczenie o średniej (zaświadczenie z dziekanatu – wystarczy przekierowany email z informacja od tej jednostki);
  • fakultatywnie zaświadczenie o działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim/doktoranckim;
  • fakultatywnie wszelka inna dokumentacja, która może mieć wpływ na ocenę studenta podczas rekrutacji;
  • w przypadku doktorantów obowiązkowo zgoda opiekuna/promotora.


Wszystkie dokumenty proszę wysyłać na adres email:wojciech.duranowski@uni.opole.pl
Studenci, którzy nie wysłali wszystkich wymaganych dokumentów proszeni są o przesłanie maila jeszcze raz z pełną dokumentacją (w tym wnioskiem).

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
dr Wojciech Duranowski

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46a
e-mail: wojciech.duranowski@uni.opole.pl

 

 

logo erasmus +