Zaznacz stronę

Program MOST

Drodzy MOST-owicze, mamy dla Was świetną wiadomość!
Oferta naszego Programu poszerzyła się aż o siedem nowych ośrodków akademickich. Miejsca na prowadzonych przez nie kierunkach będą dostępne dla Was już od najbliższej rekrutacji, zapraszamy!

Program Mobilności Studentów (MOST) to program wymiany studentów uniwersytetów polskich oparty na zasadach wypracowanych w Programie Socrates. Powstał w grudniu 1999r. Pierwsi studenci, którzy skorzystali z programu wyjechali na studia na wybrany Uniwersytet w roku akademickim 2000/2001.

Program MOST daje możliwość odbywania na uczelni przyjmującej studiów semestralnych lub rocznych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego wyjazd, oraz uzgodnienie z Dziekanem ds. Studenckich wydziału macierzystego programu studiów. Z programu MOST mogą korzystać studenci: po ukończeniu II semestru na jednolitych studiach magisterskich i studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Kontakt: dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

 

 

Linki do stron Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej:
Strona główna MOST-u
Regulamin programu – strona UKA
Koordynatorzy – strona UKA

Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Aktualnie jego uczestnikami są wszystkie uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia na Rzecz Jakości Kształcenia:

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Papieska Akademia Teologiczna

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet w Białymstoku