Zaznacz stronę

Kalendarz akademicki

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Dzień adaptacyjny: 30.09.2022 (piątek)
Inauguracja roku: 04.10.2022 (wtorek)
Święto Uniwersytetu: 10.03.2023 (piątek)
W dniu inauguracji roku akademickiego oraz w dniu Święta Uniwersytetu przewidziane są
godziny rektorskie na czas uroczystości.

SEMESTR ZIMOWY

Okres zajęć dydaktycznych: 01.10.2022 – 01.02.2023
Dzień wolny od zajęć: 31.10.2022
Przerwa świąteczna: 24.12.2022 – 08.01.2023
Sesja egzaminacyjna 02.02.2023 – 15.02.2023
Egzamin z języka obcego: 02.02.2023

Zimowa sesja poprawkowa: 16.02.2023 – 22.02.2023
Przerwa międzysemestralna: 23.02.2023 – 28.02.2023
01.02.2023 (środa) – będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na piątek.
Do 01.03.2023 – termin na podjęcie wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru
zimowego.

SEMESTR LETNI

ZOBACZ: Zmiany w organizacji roku akademickiego 2022/2023

Okres zajęć dydaktycznych: 01.03.2023 – 28.06.2023
Przerwa świąteczna: 06.04.2023 – 11.04.2023
Dzień wolny od zajęć: 02.05.2023
Dni wolne od zajęć (Piastonalia): 22.05.2023 – 23.05 .2023
Dzień wolny od zajęć: 09.06.2023
Sesja egzaminacyjna: 29.06.2023 – 12.07.2023
Egzamin z języka obcego: 29.06.2023
Sesja poprawkowa 01.09.2023 – 14.09.2023
Egzamin poprawkowy z języka obcego 14 09.2023

01.03.2023 (środa) będą przeprowadzone zajęcia według planu przewidzianego na wtorek.
28.06.2023 (środa) będą przeprowadzone zajęcia przewidziane na poniedziałek.
Do 30.09.2023 termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2022/2023.

 

Zarządzenie 23 2023

 

Załącznik do zarządzenia 23 2023