Zaznacz stronę

Czasopisma

redakcja: Wydział Ekonomiczny UO

Seria Wydawnicza ma charakter interdyscyplinarny, publikowane są artykuły z różnych dziedzin nauki, w tym nauk: ekonomicznych, społecznych, prawnych, technicznych, oraz nauk o Ziemi.

Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter Serii Wydawniczej i są wydawane w formie elektronicznej

Publikacja artykułów w SZN WEUO jest nieodpłatna, co oznacza, że Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikowaniem artykułu

Publikowanie artykułu naukowego podnosi szanse na zdobycie stypendium naukowego na UO oraz stypendiów zewnętrznych, np. Stypendium Prezydenta Miasta.

Możliwe jest publikowanie artykułu z wykorzystaniem wyników badań zawartych w pracy licencjackiej oraz magisterskiej.

strona internetowa:: szn.we.uni.opole.pl

Opolskie Akademickie Forum Logistyki jest ogólnokrajowym studenckim czasopismem internetowym, na forum którego prezentowane będą badania naukowego realizowane przez studentów.
W czasopiśmie publikowane będą artykuły prezentujące tematy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, a w szczególności dotyczące zarządzania i logistyki.
Wszystkie artykuły poddawane będą recenzji, co ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny. Autorzy otrzymają rzetelną ocenę ich pracy naukowo-badawczej oraz wskazówki do wykorzystania w przygotowywaniu kolejnych publikacji.

Opolskie Akademickie Forum Logistyki

Opolskie Akademickie Forum Logistyki wydawane jest przez UO w Opolu. Pomysłodawcą i inicjatorem założenia czasopisma są pracownicy Zakładu Logistyki i Marketingu, pod kierownictwem dr hab. Sabiny Kauf, prof. UO.
Głównie czasopismo skierowane jest do studentów wszystkich uczelni. Podstawowym celem czasopisma jest włączanie i propagowanie rozwoju naukowego wśród studentów na ogólnodostępnym forum.

strona internetowa:: www.akademickilogistyk.we.uni.opole.pl

ISSN 2544-4662

STUDIA MIEJSKIE

Czasopismo ukazuje się cyklicznie, po cztery numery każdego roku i zakwalifikowane przez MNiSW na listę B i otrzymało 20 pkt za publikację.

ISSN 2543-5302 (wersja online)

ISSN 2082-4793 (wersja papierowa)

strona internetowa:: www.studiamiejskie.uni.opole.pl

Baza o Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw

Baza wiedzy, którą właśnie odwiedzasz, jest zbiorem artykułów przedstawiających zagadnienia z zakresu logistyki. Celem strony jest przekazywanie praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania łańcuchem dostaw.

Baza jest efektem działań pracowników Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. W swojej codziennej pracy dydaktycznej spotykamy się ze studentami, którym staramy się przekazać jak największą wiedzę. Pragniemy jednak, by wiedza ta była dostępna nie tylko dla studentów, ale również dla wszystkich pasjonatów logistyki.

W bazie wiedzy znajdziesz szereg praktycznych zastosowań i narzędzi wykorzystywanych w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Przedstawione rozwiązania pomogą Ci przygotować się do egzaminu, wykonać zadanie domowe czy zrozumieć zawiłe zagadnienia naukowe.  Mamy nadzieję, że opracowane wskazówki pomogą Ci nie tylko uzupełnić, ale również poszerzyć swoją wiedzę o logistyce.

Zapraszamy Cię do świata praktycznej logistyki!

strona internetowa:: bazascm.we.uni.opole.pl