Zaznacz stronę

Koordynatorzy praktyk studenckich

Koordynatorzy praktyk studenckich na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym

 

EKONOMIA | moduł: Analiza rynku
dr Agnieszka TŁUCZAK

EKONOMIA | moduł: Finanse i rachunkowość  (studia stacjonarne)
dr Jacek PIECZONKA

EKONOMIA | International Business
dr Bartosz FORTUŃSKI

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ | studia stacjonarne
dr Jacek PIECZONKA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ |  studia niestacjonarne
dr Anna DADA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
dr inż. Magdalena ŚLIWA

LOGISTYKA | studia I stopnia profil ogólnoakademicki
dr Anna BRUSKA

LOGISTYKA | studia II stopnia profil praktyczny
dr inż. Iwona PISZ

ZARZĄDZANIE | studia I stopnia profil ogólnoakademicki
prof. dr hab. Sabina KAUF

ZARZĄDZANIE | studia I stopnia profil praktyczny
dr Agnieszka KRAWCZYK-SOŁTYS