Zaznacz stronę

dr Wojciech Duranowski

adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 894
e-mail: wojciech.duranowski@uni.opole.pl

Google Scholar

ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Sektor EdTech i rynek start-upów edukacyjne.
 • Badanie nad grupą najzamożniejszych osób indywidualnych tzw. ulta-high-net-worth individuals (UHNWI).

 

 

Prowadzone przedmioty:

 • Managerial Economics
 • Accounting
 • Macroeconomics 2
 • Economic Analysis
 • BA-Thesis
 • Emerging Markets
 • Monetary Policies
 • Introduction to Scientific Research
 • Business Communication

 

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

 

Książki / współautorstwo

The Trailblazers of Educational Change: An Introductory Analysis of EdTech Market in Software Programming Educaton , Duranowski Wojciech: Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 609, 2021, Opole, Uniwersytet Opolski, 96 s., ISBN 978-83-7395-934-7

Przedsiębiorczość Społeczna, a Praca Socjalna (redakcja: Olga Pankiv, Wojciech Duranowski), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ISBN: 978–83–7951–317–8, , Warszawa 2014.

 

Ważniejsze publikacje:

Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform. Marketing and Management of Innovations“, 1, 208-221 (2020)., współautorstwo z: Petrushenko, Y., Ventsel, V., Garbuz, V., Kolomiiets, , http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-17 (Web of Science).

Comparative analysis of development of social enterprises in selected ex-soviet countries: Ukraine and Latvia” (współautorzy: Olga Pankiv, Gilberto Marzano), Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej (nr 2) 2017, Rocznik Naukowy Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ISSN 2543-6104.

Organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020” (współautorstwo z: Tomasz Barszczewski, Mirosław Grewiński oraz Agnieszka Rymsza), Kwartalnik Trzeci Sektor nr 38, Instytut Spraw Publicznych 2016, (ISSN: 1733- 2265).

Analysis of main challenges in higher education on the case study of selected xMOOCS providers : Coursera, and edX“, Kultura i Edukacja. 2015, nr 4, s. 182-200, współautorstwo z: Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski, ISSN: 1230-266X.

Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii oparta na warunkowych transferach pieniężnych”, w polroczniku „Ekonomia Społeczna” (red. Jerzy Hausner), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Państwowej, Kraków 2013; nr 2 / 2013 (7), (ISSN: 2081-321X)