Zaznacz stronę

Jakość kształcenia

 

Strategia Wydziału

Skład Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia
dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO – Przewodnicząca
dr Maja Krasucka
dr Barbara Wiatkowska
dr Sabina Wyrwich-Płotka
Agata Zielińska – studentka

Skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia
dr Bartosz Chorkowy – Przewodniczący
dr Agnieszka Bobrowska
dr Krzysztof Badora
dr Wojciech Duranowski
dr Jacek Pieczonka
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Marcin Krzesaj
dr Magdalena Śliwa
dr Agnieszka Tłuczak
Katarzyna Ryczan – studentka
wakat– student/ka

 

 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia i Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 

 

 

Wykaz procedur uczelnianych

 

Wyniki ankietyzacji

 

 

Efekty uczenia się dla poszczególnych kierunków

Zgodne z PRK

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK