Zaznacz stronę

Uznawanie efektów spoza edukacji

Studiując na Wydziale Ekonomicznym masz możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów na podstawie efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną.
Kwestie te reguluje uczelniana procedura SDJK-O-U15 – Procedura potwierdzania w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną [ link ]

Wykaz przedmiotów, które mogą być uznane na podstawie oceny efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym na kierunku:

 

Komisja Weryfikacyjna ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się na lata 2020-2024:

  1. Dr Bartosz Chorkowy – Dziekan Wydziału Ekonomicznego; Przewodniczący komisji.
  2. Dr Krzysztof Badora* – Koordynator kierunków Gospodarka przestrzenna, Turystyka i wypoczynek; Członek Komisji.
  3. Dr Agnieszka Bobrowska* – Koordynator kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość; Członek Komisji.
  4. Dr Marcin Krzesaj* – Koordynator kierunków Zarządzanie, Logistyka; Członek Komisji.
  5. Prowadzący dany przedmiot** – specjalista; Członek Komisji.
  6. Mgr Aleksandra Świerk – pracownik dziekanatu; Sekretarz komisji.

 

* w skład Komisji wchodzi jeden z koordynatorów w zależności od kierunku studiów, którego dotyczy procedura
** pracownik, któremu w danym roku akademickim przydzielono przedmiot do realizacji