Zaznacz stronę

 

Aktualności:Głosowanie zakończone. Dziękujemy za udział.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że do tytułu Nauczyciel Akademicki Roku w ramach wojewódzkiego plebiscytu edukacyjnego nominowani zostali Pracownicy Wydziału Ekonomicznego Pani dr inż. Iwona Pisz oraz Pani dr Laura Płatkowska-Prokopczyk.
To kolejna edycja największego w Polsce plebiscytu edukacyjnego, w którym laureaci zostaną wybrani w głosowaniu najpierw w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale.
 

Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego tworzy i rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów o zróżnicowanym kapitale kulturowym, tworząc warunki pełnego wykorzystania ich możliwości w regionie, kraju a także za granicą.

Jako jedyna uczelnia w regionie posiadamy prawa do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola: