Zaznacz stronę

REKRUTACJA 2024/2025 | Wybierz kierunek studiów:

Aktualności:


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego tworzy i rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne studentów o zróżnicowanym kapitale kulturowym, tworząc warunki pełnego wykorzystania ich możliwości w regionie, kraju a także za granicą.

 

Komunikaty:


 

Ankieta:


Zachęacmy do udziału w ankiecie i podzieleniu się z władzami Wydziału Ekonomicznego informacjami o Waszych aktywnościach i osiągnięciach a w szczególności tych w sferze nauki, dydaktyki oraz sportu.

Wypełnij anketę online >

Logujemy się jak do poczty uniwersyteckiej.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety w której interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie do programu studiów i procesu kształcenia.

Wypełnij ankietę online >

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola: