Zaznacz stronę

Wyjazdy służbowe

Zasady ustalania i rozliczania należności z tytułu podróży służbowych

w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów dotyczących podróży służbowych pracowników UO uprzejmie informuję, że pracownicy UO odbywają podróże służbowe tylko na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. W związku z tym pracownik powinien wypełnić wniosek o delegowanie w systemie EZD i po zaakceptowaniu  przesłać go  na konto techniczne sekretariatu Instytutu w terminie przynajmniej 7 dni przed wyjazdem dla delegacji krajowych i 14 dni przed wyjazdem dla delegacji zagranicznych.

Decyzję w sprawie polecenia wyjazdu służbowego, potwierdzoną pisemnym poleceniem wyjazdu służbowego, dla pracowników Instytutu podejmują:

1) dyrektor instytutu dla pracowników instytutu;

2) zastępca dyrektora instytutu dla dyrektora instytutu.

Rozliczenia kosztów podróży stanowiącego podstawę zwrotu kosztów podróży służbowej dokonuje pracownik niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od zakończenia podróży służbowej. W związku z tym w terminie 7 dni od zakończenia podróży należy przesłać do sekretariatu rozliczenie delegacji wraz z oryginałami dokumentów, które stanowią podstawę ich uznania (faktury lub rachunki za hotel, bilety lub faktury za przejazd i dojazd, inne niezbędne udokumentowane koszty) w celu dalszego procedowania.

Dokumenty do pobrania w systemie EZD