Zaznacz stronę

Dyplomy

Informacja o opłatach za dyplom:
Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r. dokonują następujących opłat:
Opłata za dyplom w języku polskim 60 zł
Opłata za dyplom w języku obcym 40 zł (dokument wydaje się na wniosek absolwenta)
Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

Opłaty za (dyplomy, świadectwa) należy uiszczać na konto Wydziału Ekonomicznego:
Numer konta: 05 1090 2138 0000 0001 1255 9668