Zaznacz stronę

Współpraca z pracodawcami

Misją Wydziału Ekonomicznego jest kształcenie studentów poprzez realizację programów nauczania spełniających oczekiwania rynku pracy. Doskonalenie poziomu i oferty kształcenia przy współpracy z otoczeniem gospodarczym jest jednym z przyjętych celów strategicznych wydziału.  Pracodawcy biorą czynny udział w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów, mają wpływ na rozwój prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym kierunków kształcenia: logistyka, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość. Dodatkowo opinie, sugestie pracodawców są cennym źródłem informacji przy uruchamianiu nowych modułów i kierunków kształcenia. Pracodawcy wspierają działania Wydziału Ekonomicznego w zakresie realizacji dla studentów atrakcyjnych miejsc na odbycie praktyk, staży. Umożliwiają realizację zajęć praktycznych na bazie wizyt studyjnych w firmach.

Pracodawcy chętnie dzielą się swoją wiedzą ze studentami Wydziału poprzez realizację wykładów, warsztatów, szkoleń. Włączają się w organizację konferencji naukowych, wspierają podejmowane przedsięwzięcia fundując nagrody rzeczowe w konkursach, w których biorą udział studenci Wydziału.

Wydział Ekonomiczny dąży do zacieśnienia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zależy nam, aby być blisko przedsiębiorców, minimalizować luki kompetencyjne, a także ułatwić studentom wejście na rynek pracy.

Zapraszamy do współpracy pracodawców.

Osoby do kontaktu z ramienia Wydziału Ekonomicznego:

Instytut Ekonomii i Finansów:
dr Aleksandra Piasecka
e-mail: apiasecka@uni.opole.pl

dr inż. Iwona Pisz
e-mail: ipisz@uni.opole.pl