Zaznacz stronę

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
stanowisko: profesor
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 16
tel. (77) 40 16 886 (6886 w sieci UO)
oraz 77 410 16 903 (6903 w sieci UO), 77 410 16 910 (6910 w sieci UO)
e-mail: marta.ms@uni.opole.pl

Google Scholar

ResearchGate

ORCID ID

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Podstawowe:
  2014 doktor habilitowany, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  2004 doktor nauk ekonomicznych (specjalność: finanse), Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wrocławiu
  1997 magister ekonomii (specjalność: finanse i bankowość), Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wrocławiu

 

 • Dodatkowe:
  2011 psycholog (specjalność: psychologia społeczna)
  2004 nauczyciel języka angielskiego
  2003 nauczyciel matematyki
  2000 nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Podstawowe obszary badawcze:

 • Ekonomia behawioralna,

 • Finanse behawioralne,

 • Fnanse osobiste

Prowadzone przedmioty:

 • Ekonomia behawioralna,

 • Behavioural economics,

 • Ekonomia w j. angielskim,

 • Makroekonomia

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
 • Kierownik Katedry Teorii Ekonomii

 

Ważniejsze publikacje:

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Czarne finanse jako determinanta rozwoju rynku finansowego, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa 2020, s. 287-297.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Mariola Willmann, Finansowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Uniwersytet Opolski, Opole 2020.

 

 • Marta Maciejasz-Światkiewicz, Edukacja finansowa dzieci a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, w: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, K. Waliszewski (red.), CeDeWu, Warszawa 2017, s. 39-57.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Financial exclusion and rationality of financial behaviour in view of financialization, w: Financialization and the economy, A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Routlege, New York 2017, s. 166-179.

 

Artykuły / Współautorstwo

 • Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Poskart Robert: Cryptocurrency Perception Within Countries: A Comparative Analysis, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr 2, 2020, ss. 186-203.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Mateusz Musiał, Self-deception in financial decisions, „Nauki o Finansach” 2019, vol. 24, nr 3, s. 23-34.

 

 • Marta Maciejasz-Światkiewicz, Wirtualizacja pieniądza jako przejaw finansjalizacji, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 3(68), s. 23-38.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Mateusz Musiał, Wirtualna konsumpcja – zjawisko realne czy wirtualne? w: Konsumpcja we współczesnej gospodarce rynkowej, Łangowska-Szczęśniak U., Dudek A. (red.), Wydawnictwo UO, Opole 2016, s. 75-85.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Zachowania finansowe dzieci – problem finansów czy psychologii? w: Ekonomia – Finanse – Bankowość, Maciejasz-Świątkiewicz M., Uchman J. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 425, s. 101-110.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Magdalena Cicharska, Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Edukacja finansowa. Moda czy konieczność. Texter, Warszawa 2016, s. 1-114.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Mateusz Musiał, Inflation in virtual economy – real or virtual threat?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu “Nauki o Finansach” 2014, Tom 4(21)/2014, s. 42-51.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Zachowania finansowe dzieci – problem finansów czy psychologii? w: Ekonomia – Finanse – Bankowość, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 425, s. 101-110.

 

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Krzysztof Ćwieląg, Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych, „Finanse i Prawo Finansowe – Journal of Finance and Financial Law” 2016, vol. III, nr 1, s. 51–70.

 

 • Maciejasz-Świątkiewicz M. rozdziały: Zachowania finansowe gospodarstw domowych. Psychologiczne aspekty inwestowania. Psychologiczne aspekty ubezpieczanie się przed ryzykiem. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Finanse osobiste. Zachowania-Produkty-Strategie”, PWN: Warszawa.

 

 • Ćwieląg K., Maciejasz-Świątkiewicz M. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Finanse osobiste. Zachowania-Produkty-Strategie”, PWN: Warszawa.

 

 • Maciejasz-Świątkiewicz M. Heuristics in novice investors’ behaviours as an associated network. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Financial Sciences”; Uniwersytet Ekonomiczny: Wrocław.

 

 • Bobrowska A., Maciejasz-Świątkiewicz M. The influence of subjective loss perception on individual prediction of pension scheme rate of return. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Financial Sciences”; Uniwersytet Ekonomiczny: Wrocław.

 

 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L. Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego w badaniach ilościowych. W: Geisler R. (red.) (2012) “Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego” Uniwersytet Opolski: Opole.

 

 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L. Mobbing in the workplace and the perception of working conditions – a case study. W: W. Gerstlberger, F. Karasioglu, J.Platje (red). (2011) “Economic and Environmental Studies”; Uniwersytet Opolski: Opole.

 

 • Maciejasz-Świątkiewicz M. rozdziały: Informacja i doradztwo bankowe, Nowoczesny rachunek bieżący, Rachunek escrow, Nowe i nowoczesne usługi faktoringowe, Innowacyjny rachunek bieżący i usługi z nim związane. w: Korenik D. (red.) (2006) “Innowacyjne usługi banku”, PWN: Warszawa.

Książki:

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

 

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Autor: Mariola Willmann, Marta Maciejasz-Świątkiewicz

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-7395-884-5

 

 

Nieruchomość, ze względu na posiadane przez nią cechy, jest doskonałym obiektem inwestowania nadwyżek finansowych. Dostrzega to już coraz więcej uczestników rynku obrotu nieruchomościami (szczególnie rynku pierwotnego), kupując coraz więcej nieruchomości pod wynajem (w tym wynajem krótkoterminowy). Jak w przypadku każdej inwestycji, niezwykle istotne jest, aby podchodzić do inwestowania w sposób rozsądny i przemyślany. Niezwykle ważnym jest, aby mieć świadomość występującego ryzyka i aktywnie nim zarządzać nie tylko na etapie udzielenia/zaciągnięcia kredytu, ale również w całym okresie jego spłaty. W publikacji dokonano zatem szczegółowego omówienia zasad działania rynku nieruchomości mieszkaniowych, poszczególnych rodzajów hipotecznych produktów kredytowych, udzielanych przez banki uniwersalne, jak również banki hipoteczne. Przedstawiono również coraz bardziej aktualny współcześnie temat możliwości wykorzystania kapitału zakumulowanego w nieruchomości w celu zwiększenia wyposażenia emerytalnego osób starszych oraz rzadko poruszany temat obsługi hipotecznego kredytu mieszkaniowego od strony praktyki bankowej, co może mieć dodatkowy walor informacyjny nie tylko dla potencjalnych kredytobiorców hipotecznego kredytu mieszkaniowego, ale również dla studentów czy praktyków bankowych.

Ze względu na zakres zagadnień poruszanych w niniejszej publikacji, a także liczne odniesienia do praktyki bankowej, które są efektem wieloletnich doświadczeń autorek w obszarze bankowości hipotecznej, prezentowany materiał może być przydatny dla potencjalnych kredytobiorców hipotecznego kredytu mieszkaniowego, dla studentów kierunków ekonomicznych i finansowych oraz praktyków bankowych.

 

 

 

 

"Edukacja finansowa"

“Edukacja finansowa”

Edukacja finansowa. Moda czy konieczność.

Autor: Magdalena Cicharska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Rodzaj publikacji     monografia naukowa

Rok wydania: 2016

ISBN 978-83-7790-431-2

Liczba stron     114

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Finanse osobiste w obliczu finansjalizacji

1.1. Finansjalizacja jako przesłanka edukacji finansowej 1.2. Miejsce finansów osobistych w nauce o finansach 1.3. Finanse osobiste – pojęcie i zakres na gruncie literatury światowej 1.4. Finanse osobiste – pojęcie i zakres na gruncie literatury polskiej 1.5. Zarządzanie finansami osobistymi a bogacenie się

2. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży

2.1. Socjalizacja finansowa i pojęcia powiązane 2.2. Dzieci i młodzież jako podmioty badań z zakresu socjalizacji finansowej 2.3. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży w Polsce – ujęcie praktyczne

3. Edukacja finansowa dorosłych

3.1. Świadomość finansowa Polaków 3.2. Bankowe inicjatywy edukacyjne w zakresie finansów skierowane do osób dorosłych 3.3. Inne formy edukacji finansowej i ich cele 3.4. Cele edukacyjne inicjatyw komercyjnych – analiza przypadków

4. Skutki braku edukacji finansowej

4.1. Niekorzystne zjawiska o podłożu finansowym jako skutek braku edukacji finansowej 4.2. Determinanty wykluczenia finansowego 4.3. Przyczyny wykluczenia finansowego 4.4. Skutki wykluczenia finansowego dla jednostki

5. Wykluczenie finansowe w Polsce

5.1. Polska na tle Unii Europejskiej 5.2. Motywy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce 5.3. Wskazania dotyczące ograniczania wykluczenia finansowego

Zakończenie

Bibliografia

Strony internetowe

Akty prawne

Sylwetki Autorów


Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Podręcznik akademicki

Autor: Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Musiał Mateusz

ISBN: 978-83-7395-577-6

Format: B5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 192

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów, jakimi zajmuje się ekonomia behawioralna oraz wybranych osiągnięć tej dziedziny wiedzy. Jakkolwiek problematyka zachowań ekonomicznych nie jest nowa i niezbadana, to jednak stale pozostaje otwarta i jako taka atrakcyjna dla tych ekonomistów, którzy w wyjaśnianiu zjawisk sięgają dalej niż pozwala na to klasyczna ekonomia. Największym atutem tej pracy jest z pewnością próba kompleksowego podejścia do tematu i zarazem skupienie uwagi na poszczególnych aspektach ekonomii behawioralnej. Książka została napisana jako podręcznik mający zapoznać osoby posiadające wiedzę ekonomiczną z zagadnieniami wykraczającymi poza ramy ekonomii głównego nurtu zakładającego racjonalność decyzji (a w konsekwencji – zachowań), opartego na modelu homo oeconomicus.

Książka jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do tych, których interesuje pozaekonomiczny sposób wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.


 

Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczenia Autor: Marta Maciejasz-Świątkiwicz Rok wydania: 2013 Liczba stron: 335 ISBN: 9788373955486 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski

Celem głównym pracy jest przedstawienie problematyki wykluczenia finansowego jako zjawiska społeczno-gospodarczego dotykającego osób o niskich dochodach, mechanizmów jego powstawania, skutków dla różnych podmiotów rynkowych oraz narzędzi jego ograniczania. Osoby, które mają utrudniony dostęp do produktów i usług finansowych, mają jednocześnie większe problemy dotyczące sfery społecznej. Nie mogą one w wystarczającym stopniu zaspakajać swoich potrzeb, przez co mogą ulegać wykluczeniu ze społecznej i kulturowej sfery życia. Mogą również w ograniczonym stopniu uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji społecznych, a ze względu na słabą znajomość problematyki finansowej mogą być szczególnie narażone na nadużycia ze strony osób nieuczciwych. To z kolei może popychać do jeszcze głębszego wykluczenia. Konsekwencje występowania zjawiska wykluczenia są różnorodne i mogą być dotkliwe również dla gospodarki. Z tych powodów niezmiernie ważne jest podejmowanie działań w kierunku jego niwelowania.


Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce.

Krasucka M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Pieczonka J., Poskart R.

rok: 2011

Uniwersytet Opolski