Zaznacz stronę

Katedra Logistyki i Zarządzania Strategicznego

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys
dr Anna Mijal
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Paweł Szwiec
mgr inż. Marlena Jaworska

 

Katedra Logistyki i Zarządzania Strategicznego została utworzona z dniem 1 października 2023 roku, w wyniku przekształceń struktury organizacyjnej Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego.

Zespół Katedry Logistyki i Zarządzania Strategicznego tworzą pracownicy zatrudnieni przed 1 października 2023 roku w dwóch ówczesnych katedrach: (1) Katedrze Logistyki i Marketingu, kierowanej przez prof. zw. dra hab. Piotra Blaika, a następnie przez prof. dr hab. Sabinę Kauf oraz (2) Katedrze Organizacji i Zarządzania, którą kierowała prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska.

Obecnie w Katedrze Logistyki i Zarządzania Strategicznego zatrudnionych jest sześcioro pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych:

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO – kierownik katedry,

dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys,

dr Anna Mijal,

dr Laura Płatkowska-Prokopczyk,

dr Paweł Szwiec,

mgr inż. Marlena Jaworska.

Badania realizowane w Katedrze Logistyki i Zarządzania Strategicznego obejmują przede wszystkim dwa główne obszary: (1) logistykę oraz (2) zarządzanie strategiczne. Wśród najważniejszych problemów i zagadnień badawczych realizowanych w Katedrze Logistyki i Zarządzania Strategicznego można wskazać:

1) podstawowe wymiary współczesnej logistyki, w tym zwłaszcza koncepcji logistyki,
2) logistyczne zarządzanie łańcuchem tworzenia wartości,
3) logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem,
4) logistyczne potencjały sukcesu i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw,
5) strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw,
6) modele biznesu w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw,
7) orientację przepływową w zarządzaniu przedsiębiorstwami i łańcuchami dostaw,
8) orientację rynkową w zarządzaniu przedsiębiorstwami i łańcuchami dostaw,
9) przesłanki, determinanty, przejawy i skutki integracji logistyki i marketingu.