Zaznacz stronę

Historia Wydziału

Jubileusz 45-lecia kierunków ekonomicznych w Opolu

W 2020 r. obchodzimy jubileusz 45-lecia kierunków ekonomicznych w Opolu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji środowiska opolskich ekonomistów, w 1975 r. oferta kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej została wzbogacona o kierunki ekonomiczne. Przez kolejne lata obserwowano sukcesywny rozwój tych kierunków. Znalazło to odzwierciedlenie w dniu 16 czerwca 1992 r., kiedy to Rada Główna Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę, na mocy której nastąpiło przekształcenie Instytutu Nauk Ekonomicznych w Wydział Ekonomiczny WSP w Opolu. W kolejnym roku Wydział Ekonomiczny uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Zdobycie tych uprawnień było wyrazem uznania dla rozwoju naukowego pracowników wydziału.

Wydział Ekonomiczny stale dostosowuje proces kształcenia studentów .. więcej

logo_40latwe

Jubileusz 40-lecia powołania kierunków ekonomicznych na naszej Uczelni.

Kiedy w 1975 roku środowisko opolskich ekonomistów doprowadziło do uruchomienia kierunków ekonomicznych w WSP – pomimo niezrozumienia ze strony decydentów, a nawet przekonania wielu z nich, że jest to niemożliwe – wytrwałość i konsekwencja nowo powstałego zespołu ekonomistów przełożyła się na dalszy rozwój kierunków ekonomicznych w Opolu. 16 czerwca 1992 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uchwałą pozytywnie zaopiniowała wniosek o przekształcenie Instytutu Nauk Ekonomicznych w Wydział Ekonomiczny WSP w Opolu. Funkcję pierwszego dziekana Wydziału Ekonomicznego WSP objął prof. Janusz Słodczyk. Następnie funkcję tę pełniła  ….. 

 

 

logo_20latDwudziestoletni Jubilat

Obecni byli wszyscy, przybyli nawet goście z zagranicy. Zarówno ci, którzy są rodzicami chrzestnymi Wydziału Ekonomicznego, jak i sympatycy towarzyszący mu od samego początku. Wydział Ekonomiczny na swoją przeszłość może patrzeć z dumą. Wykrystalizowało się tu środowisko naukowe, prowadzące badania i analizy, umożliwiające jego pracownikom zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych. W ciągu minionych dwudziestu lat liczba pracowników naukowo-dydaktycznych podwoiła się. Dziś na Wydziale pracuje ponad ….