Zaznacz stronę

Współpraca ze szkołami

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego od 2012 roku realizuje program współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Wydział Ekonomiczny w ramach zawartych porozumień ze szkołami współpracuje m.in. w zakresie:

  • rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych,

  • prowadzenia wymiany doświadczeń w obszarze nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,

  • stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,

  • umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,

  • popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów Szkół,

  • umożliwiania uczniom Szkół udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,

  • koordynacji współpracy młodzieży z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym,

  • działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz w Szkół,

  • organizowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji naukowych.


Lista szkół partnerskich

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle
https://zs1.edu.pl/

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
ul. Ozimska 48a
45-368 Opole
https://lo8.opole.pl/
Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku
ul. Marii Skłodowskiej Curie 13
Zespół Szkół Zawodowych
im. Józefa Lompy w Oleśnie
ul. Wielkie Przedmieście 41
46-300 Olesno
https://zszolesno.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Kościuszki 43
45-063 Opole
http://ekonomik.opole.pl

III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opolu
ul. Dubois 28
45-070 Opole
http://www.lo3.opole.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
ul. Kazimierza Pułaskiego 3
45-048 Opole
http://www.lo2.opole.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Powstańców Śl. 3
47 – 100 Strzelce Opolskie
http://www.ckziu-strzelce.pl/

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/


Kalendarium podpisanych umów

13 styczeń 2021 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
informacja prasowa: link

09 kwiecień 2015 r.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

24 marca 2014 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu

31 października 2013 r.
III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

19 grudnia 2012 r.
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu