Zaznacz stronę

Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia:
dr Bartosz Chorkowy – przewodniczący
dr Agnieszka Bobrowska
dr Krzysztof Badora
dr Wojciech Duranowski
dr Jacek Pieczonka
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk
dr Marcin Krzesaj
dr Magdalena Śliwa
dr Agnieszka Tłuczak
Martyna Stachowska
Artur Feliks

 

 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

 

 

 

Wyniki ankietyzacji

Hospitacje

Harmonogram hospitacji semestr letni 2023-2024

 

Harmonogram hospitacji semestr zimowy 2022-2023

 

Harmonogram hospitacji semestr letni 2022-2023

 

Harmonogram hospitacji semestr zimowy 2023-2024