Zaznacz stronę

Kursy ogólnouczelniane

Semestr letni 2023/2024

 

Studenci którzy nie zapisali się w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z “ręcznego” dopisania się na kursy. Warunkiem jest zgoda prowadzącego oraz wolne miejsca.

Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który student dokonał zapisu, chyba, że na pisemny wniosek studenta właściwy Dziekan w porozumieniu z koordynatorem kursów zmiennych ogólnouczelnianych postanowi inaczej (wskazane sensowne uzasadnienie).

 

INFORMACJA DEDYKOWANA STUDENTOM WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO DOTYCZĄCA REALIZACJI

KURSÓW ZMIENNYCH OGÓLNOUCZELNIANYCH

 • Student ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem studiów, w którym zawarte są dodatkowe informacje odnośnie studiowania, w tym o kursach ogólnouczelnianych.
 • W trakcie trwania toku studiów nie można zapisać się dwa razy na ten sam kurs!
 • W tym przypadku system nie zaliczy punktów na poczet danego semestru. Skutkować to będzie brakiem możliwości zaliczenia semestru w terminie i koniecznością skorzystania z odpłatnego prawa do wpisu warunkowego lub/i powtarzania semestru.
 • Student studiujący dwa kierunki studiów realizując kurs ogólnouczelniany w ramach jednego
  z kierunków może złożyć podanie o uznanie oceny z odbytego kursu na drugim kierunku.
 • Studenci studiów niestacjonarnych dokonują wyboru grupowego z oferty zaproponowanej dla tego trybu studiów.
 • Studenci kierunku Economics – International Business dokonują wyboru grupowego z oferty zaproponowanej dla tego trybu studiów.
 • W przypadku problemów z zapisem na kurs ogólnouczelniany prosimy o zgłoszenie się do koordynatora ECTS na Wydziale Ekonomicznym lub dziekanatu w tej sprawie.

 

Jak rozpoznać czy kurs jest z zakresu humanistycznego?

W trakcie zapisów można sprawdzić kod kursu: KZ-H-04-000001

Oznaczenia w kodach kursów ogólnouczelnianych:

 • H – zakres humanistyczny
 • S – zakres społeczny
 • O – zakres ogólny

 

ROZPISKA OGÓLNA DLA STUDIÓW STACJONARNYCH  I NIESTACJONARNYCH Z PODZIAŁEM NA SEMESTRY:

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Semestr 1 – brak kursu
Semestr 2 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 3 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 4 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 5 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)
Semestr 6 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)

 

Logistyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Semestr 1 – brak kursu
Semestr 2 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 3 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 4 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 5 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)
Semestr 6 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)

 

Ekonomia, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Semestr 1 – brak kursu
Semestr 2 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 3 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 4 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)
Semestr 5 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)
Semestr 6 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)

 

Zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Semestr 1 – brak kursu
Semestr 2 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 3 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 4 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 5 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)
Semestr 6 – kurs ogólnouczelniany z zakresu dowolnego (do wyboru H,S,O)

 

Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne drugiego stopnia

Semestr 1 – brak kursu
Semestr 2 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 3 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 4 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego

 

Ekonomia, studia stacjonarne drugiego stopnia

Semestr 1 – brak kursu
Semestr 2 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 3 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego
Semestr 4 – kurs ogólnouczelniany z zakresu humanistycznego

 

 

Gdzie znajdę informacje, jaką kategorię kursów zmiennych ogólnouczelnianych mam wybrać?

Każdy student zanim przestąpi do rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane powinien sprawdzić swój harmonogram studiów pod kątem rodzaju kursu jaki ma zrealizować w danym semestrze, czy ma zrealizować kurs z grupy kursów humanistycznych, społecznych bądź tez czy ma być to kurs prowadzony w języku obcym nowożytnym.
Jeżeli nie ma wskazania jaki kurs ma wybrać może wybrać dowolny. W razie wątpliwości każdy student powinien skontaktować się z koordynatorem kierunku w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

 

Co należy zrobić aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

 • Należy znaleźć kurs na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
 • Wysłać informację ze swojego konta w domenie student.uni.opole,.pl wpisując  nr albumu studenta, kierunek studiów, rok studiów, nazwę kursu, prowadzącego kurs.

 

 

Bezpośrednio do grup zainteresowane osoby dopisuje “ręcznie” koordynator ECTS – Wydział Ekonomiczny:

 

Najczęściej zadawane pytania.

 • Gdzie się odbywa rejestracja i jak się zarejestrować ?
 • Gdzie znajdę informacje na temat kursów ogólnouczelnianych?
 • Nie zarejestrowałem się na kurs ogólnouczelniany, co mam teraz zrobić?

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie >>

 

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki? Najlepiej wysłać maila:

Najlepiej wysłać wiadomość e-mail:

Wydział Przyrodniczo Techniczny

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

Wydział Teologiczny – mgr inż. Przemysław Biliczak przemyslaw.biliczak@uni.opole.pl

 

Wydział Chemii – dr Anna Kusakiewicz-Dawid kusak@uni.opole.pl

 

Wydział Prawa i Administracji – dr Jacek Srokosz jsrokosz@uni.opole.pl

mgr inż. Robert Majda rmajda@uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny – mgr inż. Sebastian Marcinkowski smarcinkowski@uni.opole.pl

 

Wydział Filologiczny – dr Beata Jahołkowska beataj@uni.opole.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

 

 

 


pliki w formacie .pdf (Acrobat Reader)