Zaznacz stronę

Kursy ogólnouczelniane

Semestr letni 2022/2023

 

 

 

 

Studenci którzy nie zapisali się w terminach ustalonych przez uczelnię mogą skorzystać z “ręcznego” dopisania się na kursy. Warunkiem jest zgoda prowadzącego oraz wolne miejsca.

Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który student dokonał zapisu, chyba, że na pisemny wniosek studenta właściwy Dziekan w porozumieniu z koordynatorem kursów zmiennych ogólnouczelnianych postanowi inaczej (wskazane sensowne uzasadnienie).

 

Co należy zrobić aby zapisać się na kurs po terminie zapisu elektronicznego?

  • Należy znaleźć kurs na którym są jeszcze wolne miejsca i uzyskać zgodę prowadzącego o wpisanie na listę.
  • Wysłać informację ze swojego konta w domenie student.uni.opole,.pl wpisując  nr albumu studenta, kierunek studiów, rok studiów, nazwę kursu, prowadzącego kurs.

 

Bezpośrednio do grup zainteresowane osoby dopisuje “ręcznie” koordynator ECTS – Wydział Ekonomiczny:

 

Najczęściej zadawane pytania.

  • Gdzie się odbywa rejestracja i jak się zarejestrować ?
  • Gdzie znajdę informacje na temat kursów ogólnouczelnianych?
  • Nie zarejestrowałem się na kurs ogólnouczelniany, co mam teraz zrobić?

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie >>

 

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki? Najlepiej wysłać maila:

Najlepiej wysłać wiadomość e-mail:

Wydział Przyrodniczo Techniczny

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

Wydział Teologiczny – mgr inż. Przemysław Biliczak przemyslaw.biliczak@uni.opole.pl

 

Wydział Chemii – dr Anna Kusakiewicz-Dawid kusak@uni.opole.pl

 

Wydział Prawa i Administracji – dr Jacek Srokosz jsrokosz@uni.opole.pl, mgr inż. Robert Majda rmajda@uni.opole.pl

 

Wydział Ekonomiczny – mgr inż. Sebastian Marcinkowski smarcinkowski@uni.opole.pl

 

Wydział Filologiczny – dr Beata Jahołkowska beataj@uni.opole.pl

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej – mgr Tomasz Paradowski paradowski@uni.opole.pl

Wydział Sztuki – mgr Krzysztof Kowalski kkowalski@uni.opole.pl

Wydział Lekarski – mgr Grzegorz Dobosz gdobosz@uni.opole.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – mgr Mariusz Pająk mpajak@uni.opole.pl

Studium Języków Obcych – mgr Jerzy Szczerba jszczerba@uni.opole.pl

Uczelniany Koordynator ds. ECTS – mgr inż. Katarzyna Potyrała kpotyrala@uni.opole.pl

 

 


pliki w formacie .pdf (Acrobat Reader)