Zaznacz stronę

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH 2021-2027

Misja

Misją Wydziału Ekonomicznego jest kształcenie studentów poprzez realizację programów kształcenia spełniających oczekiwania rynku pracy.

 

Cele strategiczne

 • Doskonalenie poziomu i oferty kształcenia przy współpracy z otoczeniem gospodarczym;
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu naboru studentów na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UO;
 • Zintensyfikowanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi z województwa opolskiego i województw sąsiadujących;

 

Działania strategiczne

 • Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez:
  • uruchomienie nowych kierunków studiów o profilu praktycznym: logistyka – studia II stopnia, geografia I i II stopnia – studia nauczycielskie, Turystyka i wypoczynek – studia I
  • modyfikacja wybranych funkcjonujących kierunków studiów na studia o profilu praktycznym,
  • utworzenie nowych modułów kształcenia na obecnie funkcjonujących kierunkach;
 • Poszerzenie oferty studiów podyplomowych, pozwalających na osiągnięcie efektów uczenia się zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy;
 • Zwiększenie certyfikacji kierunków prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym;
 • Objęcie patronatem klas szkół ponadpodstawowych o profilu ekonomicznym;
 • Prowadzenie wykładów i warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • Organizacja cyklu wykładów otwartych prowadzonych przez specjalistów z otoczenia gospodarczego,
 • Cykliczne przygotowywanie we współpracy z otoczeniem gospodarczym oferty staży i praktyk dla studentów.

 

Najważniejsze osiągnięcia

 • Wydział Ekonomiczny, jako jedyna uczelnia publiczna w regionie, oferuje kształcenie na kierunku Finanse i Rachunkowość I i II stopnia;
 • Wydział Ekonomiczny jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (European Business Competence* Licence – EBC*L);
 • Wydział Ekonomiczny jest uprawniony do przeprowadzania egzaminu, który umożliwia uzyskanie certyfikatu TransEdu;
 • Wydział Ekonomiczny jest corocznym współorganizatorem Międzynarodowego dnia technologii GIS – GIS Day.