Zaznacz stronę

Rada studencka

rada studencka uo logo

Działalność Rady Studenckiej polega w szczególności na:

  • bronieniu praw studentów,
  • uczestniczeniu w decydowaniu lub współdecydowaniu o wszystkich sprawach dotyczących studentów według przepisów prawa,
  • opiniowaniu projektów rozstrzygnięć organów Uczelni w sprawach związanych z organizacją studiów i regulaminem studiów
  • wybieraniu ze swego grona przedstawicieli do kolegialnych organów Uczelni,
  • popieraniu naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, gospodarczych i innych inicjatyw studenckich.

Różnice między Radą Studencką a Radą Wydziału Ekonomicznego UO.

Rada Studencka Wydziału Ekonomicznego to: Zarząd + starostowie + inni członkowie (studenci). Rada jest organem Samorządu Studenckiego na poziomie wydziałów. Zajmuje się działaniem na rzecz studentów, reprezentacją interesów studentów oraz organizacją imprez i wydarzeń związanych z życiem Wydziału.

Skład Rady Studenckiej Wydziału Ekonomicznego na rok 2023/2024

  • Przewodniczący: Artur FELIKS
  • Zastępca przewodniczącego: Henryk SZULIMSKI
  • Sekretarz: Michał DOLIŃSKI

 

Nasz adres:
Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny
ul. Ozimska 46 a
45-058 Opole
sala nr 10a

nasz profil na facebook: https://www.facebook.com/RSWEUO/