Zaznacz stronę

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Aktualne komunikaty naszej Biblioteki znajdują się na stronie

https://www.bg.uni.opole.pl

https://www.facebook.com/bibliotekawe/

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego jest specjalistyczną biblioteką naukową, w której gromadzi się i udostępnia książki i czasopisma z zakresu: ekonomii, historii myśli ekonomicznej, zarządzania, marketingu, ekonometrii, finansów, bankowości, rachunkowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, demografii, geografii gospodarczej, ekonomiki przedsiębiorstw, pracy i polityki społecznej oraz szeroko pojętej problematyki społeczno-ekonomicznej. Podstawą zbiorów utworzonej w 1979 roku biblioteki stał się księgozbiór Punktu Konsultacyjnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zbiory Biblioteki liczą obecnie ponad 80 tys. woluminów książek oraz 15 tys. woluminów czasopism krajowych i zagranicznych.

W ramach Biblioteki Wydziału Ekonomicznego działają:
czytelnia – korzystać z niej mogą wszyscy zainteresowani, zapewnia wolny dostęp do półek, 37 miejsc do pracy indywidualnej i grupowej, oraz 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych Baz Danych.
wypożyczalnia – z usług wypożyczalni mogą korzystać: studenci UO, wszyscy pracownicy, absolwenci oraz emeryci UO, uczniowie olimpijczycy, a także mieszkańcy województwa opolskiego.
udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się:
– w systemie prezencyjnym na miejscu w czytelni,
– poprzez wypożyczenia indywidualne poza bibliotekę,
– poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

Biblioteka umożliwia czytelnikowi pracę na własnym sprzęcie komputerowym, dostęp do WiFi – bezprzewodowego Internetu działającego na terenie Wydziału.

 

Czynne:
pn, śr, pt: 8:00 – 16:00
wt, czw: 9:00 – 17:00
sob: 9:00 – 13:00 (13.05, 20.05)

 

Wybrane bazy specjalistyczne dostępne ze strony www Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego:
*AIP / APS
*EBSCO: Academic Search Ultimate
*EBSSCO : Agricola
*EBSCO: GreenFILE
*IOPscience
*JSTOR – Biological Collection
*MathSciNet
*ProQuest Central – Agricultural Science Database, Biological Science Database, Engineering Database, Environmental Science Database
*Reaxys

Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego umożliwia korzystanie z multiwyszukiwarki Primo. Narzędzie to pozwala na równoczesne przeszukiwanie za pomocą jednego okienka wyszukiwawczego zarówno katalogu, jak i prenumerowanych zasobów elektronicznych oraz artykułów publikowanych na licencjach Open Access.

Biblioteka korzysta z zintegrowanego systemu Aleph, który umożliwia zamawianie książek poprzez internet, a także kontrolowanie swojego konta i dokonywanie prolongat. Do czytelników automatycznie rozsyłane są mailem przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek.

W Bibliotekach UO funkcjonuje system katalogowy ALEPH

Serwis informacyjny Emerging Markets Information Service EMIS POLSKA – nowa baza z zakresu ekonomii. Zawiera on wyczerpujące informacje z ponad 22 865 publikacji dotyczących rynków rozwijających się, w tym Polski. Zapewnia dostęp do wiadomości ekonomicznych, finansowych, politycznych, makroekonomicznych, prawnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, statystyk branżowych, danych i analiz makroekonomicznych.

Dostęp do serwisu EMIS:
z sieci UO

Informator o serwisie EMIS
Zasięg chronologiczny: informacje aktualne oraz archiwalne (z ostatnich 18 lat)

Bazy komputerowe dostępne w bibliotece:
Academic Search Premier
MasterFILE Premier
Newspaper Source
Proquest Digital Dissertations
Springer
Regional Business News
Biblioteka Zawartości Czasopism
Przewodnik Bibliograficzny

 

ul. Ozimska 46a
45-058 Opole
tel. 77 – 40 16 885 (BIBLIOTEKA)
tel. 77 – 40 16 884 (KIEROWNIK)

Pracownicy Biblioteki Wydziału Ekonomicznego
mgr Elżbieta Kunicka – kierownik
mgr Aleksandra Żyrek
mgr Magdalena Hyper-Domaracka

e-mail: bwe@uni.opole.pl

 

Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej www.bg.uni.opole.pl

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego - regały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego - pracownicy

Biblioteka Wydziału Ekonomicznego - czytelnia