Zaznacz stronę

Obsługa informatyczna i techniczna Wydziału i Instytutów

Zajmuje się administrowaniem stronami internetowymi Wydziału Ekonomicznego i Instytutu Ekonomii i Finansów, prowadzeniem w mediach społecznościowych profili Wydziału. Sprawuje opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym, audiowizualnym oraz salami dydaktycznymi. Prowadzi obsługę systemu USOS w zakresie wprowadzania danych w szczególności kursów zmiennych ogólnouczelnianych, tworzeniem rejestracji oraz koordynowaniem zapisów.

Pracownicy:
mgr inż. Sebastian Marcinkowski
administrator sieci komputerowej
tel. 77 4016 864 (6864 w sieci UO)
e-mail: smarcinkowski@uni.opole.pl
pokój: 54