Zaznacz stronę

Płatności

Opłaty

 

Numery kont

Numery kont znajdują się na stronie USOSweb po zalogowaniu się i wybraniu z menu sekcji DLA WSZYSTKICH, następnie w zakładce PŁATNOŚCI (MODEL FK) należy wybrać opcję KONTA BANKOWE UCZELNI USOSweb LINK>

Każdy student posiada dwa lub trzy indywidualne rachunki bankowe:

  • Numer konta dla płatności za czesne, żetony, powtarzanie, warunki i ich odsetki
  • Numer konta dla opłat za legitymacje elektroniczne
  • Numer konta dla opłat za akademiki

Opłaty za druki papierowe (indeks, dyplomy, świadectwa) należy uiszczać na konto Wydziału Ekonomicznego:

Numer konta: 05 1090 2138 0000 0001 1255 9668

Wpłata na inne konto niż wskazane dla danego rodzaju płatności będzie skutkowało nierozliczeniem płatności na czas, co może wiązać się z naliczeniem odsetek, skreśleniem z listy studentów lub opóźnieniem realizacji danej usługi.

Prosimy Studentów o monitorowanie na stronach USOSweb poprawności Państwa rozliczeń finansowych i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości na adres mailowy dziekanat.we@uni.opole.pl

 

Informacja o opłatach za dyplom:

  • Studenci, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r. dokonują następujących opłat Opłata za dyplom w języku polskim 60 zł
  • Opłata za dyplom w języku obcym 40 zł (dokument wydaje się na wniosek studenta)
  • Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

 

Studentom, którzy rozpoczęli studia 1.10.2019 r. dyplomy wydawane są nieodpłatnie. Dyplom w języku obcym wydawany jest na wniosek studenta. Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym