Zaznacz stronę

Klub Absolwenta Wydziału Ekonomicznego

Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Stanisława Sokołowska podpisuje Akt powołania Klubu Absolwenta Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Stanisława Sokołowska podpisuje Akt powołania Klubu Absolwenta Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 

Uczestnicy spotkania od lewej: Dušan Bogdanov,Daniel Roj, Tomasz Sowiński, Agnieszka Bobrowska, Anna Szewczyk, Aleksandra Piasecka,Aleksandra Dudek,Krzysztof Zyga,Stanisława Sokołowska,Grzegorz Stolarczyk,Bartosz Chorkowy,Grażyna Dudka,Aleksandra Stadnik-Walusz,Sabina Kauf

Uczestnicy spotkania od lewej: Dušan Bogdanov,Daniel Roj, Tomasz Sowiński, Agnieszka Bobrowska, Anna Szewczyk, Aleksandra Piasecka,Aleksandra Dudek,Krzysztof Zyga,Stanisława Sokołowska,Grzegorz Stolarczyk,Bartosz Chorkowy,Grażyna Dudka,Aleksandra Stadnik-Walusz,Sabina Kauf

 

Pod koniec pierwszego kwartału 2016 roku z inicjatywy Pani Dziekan prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się spotkanie absolwentów i pracowników Wydziału.
Celem spotkania było powołanie Klubu Absolwenta Wydziału Ekonomicznego UO. W trakcie jego trwania opracowano wizję, cele oraz plan działania Klubu.
Zwieńczeniem spotkania było podpisanie Aktu Erekcyjnego.

foto_02

Podstawowe misje i cele klubu
Misja
Wspieranie WE UO i dbałość o jego relacje z absolwentami oraz pracodawcami z terenu województwa opolskiego i nie tylko.
Wspieranie absolwentów WE UO i pomoc w nawiązywaniu relacji biznesowych.
Wspieranie rozwoju społeczności studenckiej i akademickiej oraz samego Wydziału.

Cele działalności
Podtrzymywanie więzi z absolwentami, w tym:
•    organizacja konferencji promujących sukcesy i osiągnięcia absolwentów WE UO,
•    integracja środowiska absolwentów poprzez organizację spotkań biznesowych typu A2A sprzyjających nawiązywaniu współpracy typu B2B,
•    stworzenie sieci kontaktów biznesowych pomiędzy absolwentami WE UO oraz pracodawcami z terenu województwa opolskiego,
•    wspieranie dalszego rozwoju i podnoszenie kwalifikacji absolwentów poprzez organizację szkoleń, kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych, doradztwo,
•    wspieranie wszelkich inicjatyw absolwenckich,
•    prowadzenie wykładów specjalistycznych o charakterze praktycznym dla studentów WE UO przez członków Klubu,
•    organizacja bali absolwenta.

Zarząd klubu
Prezes – Anna Szewczyk
Wiceprezes – Aleksandra Piasecka
Wiceprezes – Grzegorz Stolarczyk

Osoby kontaktowe:
dr Aleksandra Piasecka, e-mail: apiasecka@uni.opole.pl

Deklaracja przystąpienia do klubu?
Chcesz zostać członkiem KLUBU, wystarczy, że wypełnisz deklarację.