Zaznacz stronę

Obsługa pracowników Instytutu – SEKRETARIAT

Zajmuje się bieżącą obsługą sekretarską i kancelaryjną Instytutu Ekonomii i Finansów oraz obsługą kadrową pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu. Prowadzi monitoring osiągnięć pracowników w kontekście oceny pracownika oraz wspiera Dyrektora Instytutu w przygotowaniu materiałów do ewaluacji osiągnięć w ramach reprezentowanych dyscyplin naukowych.

Pracownicy:
mgr Magdalena Wielgoś
specjalista
telefon: 77 401 69 10 (6910 w sieci UO)
e-mail: mhadzel@uni.opole.pl
e-mail: instytut_eif@uni.opole.pl
pokój: 15

 

mgr Angelika Zając
samodzielny referent
telefon: 77 401 69 03 (6903 w sieci UO)
email: angelika.zajac@uni.opole.pl
e-mail: instytut_eif@uni.opole.pl
pokój: 14