Zaznacz stronę

Dyrektor Biura

Dyrektor Biura Wydziału Ekonomicznego
mgr Grażyna Dudka
tel. 77 40 16 900 (6900 w sieci UO)
fax 77 40 16 901 (6901 w sieci UO)
e-mail: gdudka@uni.opole.pl; biuro.we@uni.opole.pl
pokój 37

 

BIURO WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO jest jednostką administracji wydziałowo-instytutowej, która  zapewnia pełną obsługę Wydziału Ekonomicznego i Instytutu Ekonomii
i Finansów w czterech obszarach: obsługi studentów, obsługi dydaktyki i jakości kształcenia, obsługi pracowników instytutów oraz obsługi informatycznej i technicznej.

 

Obsługa studentów – DZIEKANAT

Zajmuje się bieżącą obsługą administracyjną studentów wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz prowadzeniem szczegółowej dokumentacji przebiegu studiów.

 

Obsługa dydaktyki i jakości kształcenia

Zajmuje się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego na Wydziale Ekonomicznym w szczególności: przygotowywaniem planów zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów, obsługą systemu USOS w zakresie oferty dydaktycznej kierunków przypisanych do Instytutu Ekonomii i Finansów, koordynacją rezerwacji sal dydaktycznych, a także wprowadzaniem obciążeń i rozliczeń pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich.

 

Obsługa pracowników Instytutów – SEKRETARIAT

Zajmuje się bieżącą obsługą sekretarską i kancelaryjną Instytutu Ekonomii i Finansów oraz obsługą kadrową pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu. Prowadzi monitoring osiągnięć pracowników w kontekście oceny pracownika oraz wspiera Dyrektora Instytutu w przygotowaniu materiałów do ewaluacji osiągnięć w ramach reprezentowanych dyscyplin naukowych.

 

Obsługa informatyczna i techniczna Wydziału i Instytutów

Zajmuje się administrowaniem stronami internetowymi Wydziału Ekonomicznego i Instytutu Ekonomii i Finansów, prowadzeniem w mediach społecznościowych profili Wydziału. Sprawuje opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym, audiowizualnym oraz salami dydaktycznymi. Prowadzi obsługę systemu USOS w zakresie wprowadzania danych w szczególności kursów zmiennych ogólnouczelnianych, tworzeniem rejestracji oraz koordynowaniem zapisów.