Zaznacz stronę

Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela akademickiego udzielany jest zgodnie z planem urlopowym, który sporządza się każdego roku do końca marca. Jeśli nauczyciel planuje przesunąć termin wcześniej zaplanowanego urlopu lub wykorzystać urlop przed zatwierdzeniem planów, sporządza pisemny wniosek, który musi być zaakceptowany przez Kierownika Katedry, Dziekana Wydziału, a na końcu przez Dyrektora Instytutu. Zaakceptowany wniosek przekazywany jest do akceptacji Rektora.

Wniosek o udzielenie lub przesunięcie urlopu wypoczynkowego pracownik składa w formie elektronicznej przez EZD na konto techniczne sekretariatu Instytutu Ekonomii i Finansów w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym urlopem.

 

Portal pracowniczny Więcej informacji