Zaznacz stronę

Instytut Ekonomii i Finansów

Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny

Instytut Ekonomii i Finansów powstał w październiku 2019 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Ekonomicznego.
W jego skład wchodzą trzy katedry: Katedra Teorii Ekonomii, Katedra Finansów i Rachunkowości oraz Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej. Zakres zainteresowań badawczych pracowników obejmuje problematykę dotyczącą m.in. zachowań rynkowych podmiotów, współczesnych finansów i kierunków ich dalszego rozwoju, oraz rynku pracy i zmian na nim zachodzących.

Dyrektor
Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Z-ca Dyrektora
Instytutu Ekonomii i Finansów

dr Robert Poskart

Koordynatorzy kierunków:
EKONOMIA
dr Agnieszka Bobrowska

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
dr Jacek Pieczonka

ZARZĄDZANIE, LOGISTYKA 
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

Sekretariat
telefon: 77 401 69 10 (6910 w sieci UO)
telefon: 77 401 69 03 (6903 w sieci UO)
e-mail: instytut_eif@uni.opole.pl
pokój 14, 15

Informacje Instytutu:

Skład Rady  Instytutu Ekonomii i Finansów od 01.03.2023 r.

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – dyrektor
dr Robert Poskart – zastępca dyrektora Instytutu

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
prof. dr hab. Sabina Kauf
prof. dr hab. Stanisława Sokołowska
dr hab. Tomasz Bogajewski, prof. UO
dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO
dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO
dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO
dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
dr Agnieszka Bobrowska
dr Bartosz Chorkowy
dr Jacek Pieczonka
dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

Baza o Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw

 

Adres strony internetowej: bazascm.we.uni.opole.pl