Zaznacz stronę

Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe AURUM

studenckie kolo naukowe Aurum

SKN AURUM zrzesza ambitnych i nie bojących się wyzwań studentów kierunków ekonomicznych Wydziału Ekonomicznego UO. Swoje zainteresowania skupiają na szeroko pojętej dziedzinie ekonomii – finansach, w skład której wchodzą takie elementy jak: rachunkowość, finanse publiczne, rynki finansowe, ubezpieczenia, bankowość, rola kryptowalut i technologii Blockchain i FinTech w przyszłym systemie finansowym świata.
Koło zostało założone w 2020 roku. Nazwa AURUM nawiązuje do symboliki niezniszczalności złota, wytrwałości oraz dążenia do wyznaczonych celów.
Misją SKN AURUM  jest wspieranie członków organizacji i motywowanie ich do rozwoju osobistego który umożliwi studentom poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy oraz nabycie przydatnych umiejętności, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy. Swoją działalność koncentrują na czynnej organizacji projektów i wydarzeń oraz promocji uczelni. Kierując się maksymą „Jutro należy do ludzi działających dzisiaj” członkowie efektywnie wykorzystują swój potencjał i zasoby podczas studiów.

fanpage: https://www.facebook.com/skn.aurum/
Instagram: @skn.aurum
e-mail: skn.aurum@gmail.com
Opiekun: dr Robert Poskart

Koło Naukowe Ekonomistów

Koło Naukowe Ekonomistów zrzesza studentów Uniwersytetu Opolskiego, którym zależy na aktywnym spędzaniu czasu, zdobywaniu doświadczenia i rozwijaniu się w dziedzinie ekonomii. Ideą KNE jest dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności, które stanowią uzupełnienie tradycyjnego toku nauczania, aby lepiej przygotować ich do życia zawodowego.

Facebook: facebook.com/kneuo/

Instagram: @kne_uo

e-mail: kne.weuo.pte@gmail.com

Patronat
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Opolu

Opiekun: dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO

 

Zarząd KNE:

Przewodnicząca: Paulina Musiał

Wiceprzewodnicząca: Julia Jarosz

Wiceprzewodniczący: Mateusz Paterok

Sekretarz: Alicja Maryniak

 

 

KołKoło Naukowe Gospodarki Przestrzennejo Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Pasjonuje Cię kierunek, który studiujesz?
Masz ochotę robić coś więcej, wyrwać się ze schematów?
Zapraszamy do Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej!
Poszerzysz horyzonty, poznasz nowych ludzi, z którymi podzielisz się doświadczeniami. Spotkania w naszym gronie otworzą przed Tobą szereg nowych perspektyw i
możliwości.
Otwarci na współpracę realizujemy swoje cele poprzez różnorodną działalność: organizujemy warsztaty, wycieczki, bierzemy aktywny udział w konferencjach. Jesteśmy otwarci, z chęcią dzielimy się wiedzą, spod naszego pióra wychodzą publikacje naukowe.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, działające przy Katedrze Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, powstało w marcu 2012 roku z inicjatywy dr inż. Magdaleny Śliwy oraz chętnych do szerzenia wiedzy urbanistycznej studentów Wydziału Ekonomicznego.
Patronat nad kołem objął prof. dr hab. Janusz Słodczyk, natomiast rolę Opiekunów Naukowych wraz z dr inż. Magdaleną Śliwą, sprawuje dr hab. Edyta Szafranek, prof. UO.

e-mail: kngp@uni.opole.pl

Opiekun: dr inż. Magdalena Śliwa

Poznaj członków koła:
Aleksandra Pankalla – przewodnicząca  | e-mail: 132457@student.uni.opole.pl
Maria Gaim – zastępca przewodniczącego  | e-mail: 132617@student.uni.opole.pl
Magdalena Latta – sekretarz  | e-mail: 131704@student.uni.opole.pl
Agnieszka Poliwoda | e-mail: 132619@student.uni.opole.pl
Beata Sałatkiewicz | e-mail:  131706@student.uni.opole.pl

 

Koło Naukowe Logistyki „LogPoint”

SKNL LogPoint koło naukoweStudenckie Koło Naukowe Logistyki „LogPoint” powstało w lutym 2010 roku z inicjatywy studentów kierunku logistyka oraz ekonomia i zrzesza około 30 członków. Obecnie funkcjonuje przy Zakładzie Logistyki i Marketingu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego pod opieką Pani dr inż. Iwony Pisz oraz przy Katedrze Logistyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, gdzie opiekunem jest Pani dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO.

Nazwa LogPoint dotyczy “logistycznego punktu widzenia” i wskazuje na główny kierunek naszego działania – analizowanie różnorodnych problemów pod kątem logistycznym. Zajmujemy się przede wszystkim pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki i dziedzin pokrewnych poprzez:

  • organizowanie spotkań z pracownikami naukowymi, reprezentantami przedsiębiorstw i przedstawicielami władz,
  • aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, sympozjach, seminariach, warsztatach,
  • organizowanie wizyt technicznych w wybranych firmach,
  • redagowanie artykułów i biuletynów propagujących wiedzę logistyczną,
  • prowadzenie własnych prac badawczych z zakresu szeroko pojętej logistyki.

fanpage: facebook.com/sknlogpoint/

Opiekun: mgr Nataliia Boichuk, mgr inż. Marlena Jaworska