Zaznacz stronę

dr Robert Poskart

dr Robert Poskart

Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów
stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
tel. (77) 40 16 887 (6887 w sieci UO)
oraz 77 410 16 903 (6903 w sieci UO), 77 410 16 910 (6910 w sieci UO)
e-mail: rposkart@uni.opole.pl

Google Scholar
LinkedIn
ResearchGate
ORCID ID: 0000-0001-5895-7209

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Doktor nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • teoria pieniądza
 • polityka pieniężna
 • system finansowy
 • kryptowaluty
 • blockchain

 

Prowadzone przedmioty:

 • Rynek pieniężny i kapitałowy,
 • Globalne rynki finansowe,
 • Metody analizy zjawisk ekonomiczno-finansowych,
 • Polityka pieniężna, Anatomy of virtual money

 

Pełnione funkcje:

 • Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów

 

Ważniejsze publikacje:

Maciejasz Marta, Poskart Robert: Percepcja kryptowalut przez młodych uczestników rynku finansowego na przykładzie Polski i Niemiec, Bank i Kredyt, vol. 53, nr 6, 2022, s. 625-649, 100 punktów

Poskart Robert: The emergence and development of the cryptocurrency as a sign of global financial markets financialisation , Central European Review of Economics & Finance, vol. 36, nr 1, 2022, s. 53-66, DOI:10.24136/ceref.2022.004, 40 punktów

Maciejasz Marta, Poskart Robert: Cryptocurrencies in Poland and Russia – Similarities and Differences, W: Pandemie als nicht alltägliches Event-Risk: Auf der Suche nach Resilienz für Staaten, Unternehmen, Banken und Vermögen / Nikitina Tatjana, Renker Clemens (red.), 2022, Springer, ISBN 978-3-658-36503-5, s. 251-260, DOI:10.1007/978-3-658-36504-2_25, 20 punktów

Maciejasz Marta, Poskart Robert: Percepcja kryptowalut przez młodych uczestników rynku finansowego na przykładzie Polski i Niemiec, Bank i Kredyt, vol. 53, nr 6, 2022, s. 625-649, 70 punktów

Poskart Robert: The emergence and development of the cryptocurrency as a sign of global financial markets financialisation , Central European Review of Economics & Finance, vol. 36, nr 1, 2022, s. 53-66, DOI:10.24136/ceref.2022.004, 40 punktów

Maciejasz Marta, Poskart Robert: Cryptocurrencies in Poland and Russia – Similarities and Differences, W: Pandemie als nicht alltägliches Event-Risk : Auf der Suche nach Resilienz für Staaten, Unternehmen, Banken und Vermögen / Nikitina Tatjana, Renker Clemens (red.), 2022, Springer Gabler, ISBN 978-3-658-36503-5, s. 251-260, DOI:10.1007/978-3-658-36504-2_25, 5 punktów

Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Poskart Robert: Cryptocurrency Perception Within Countries: A Comparative Analysis, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. 23, nr 2, 2020, s. 186-203, DOI:10.35808/ersj/1588, 100 punktów

Poskart Robert: Cryptocurrencies in the Light of Money Definitions, European Research Studies Journal, University of Piraeus, International Strategic Management Association, vol. 28, nr 2, 2020, s. 905-915, DOI:10.35808/ersj/1905, 100 punktów

Poskart Robert: Challenges faced by the banking sector in the context of the development of blockchain technology, W: EU’s Connectivity in Times of Eurasian Dynamics / Hummel Detlev (red.), 2020, Welt Trends, ISBN 978-3-947802-44-9, s. 205-215, 5 punktów

Chudzicki Mariusz, Poskart Robert Daniel, Romanowska Małgorzata: Polityka finansowa i źródła finansowania działalności gospodarczej, 2018, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie, ISBN 978-83-65343-17-8, 161 s., 120 punktów

Poskart Robert Daniel: The Possibility of Performing Money Functions by Digital Currencies Illustrated With an Example of Bitcoin, W: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020 / Soliman Khalid (red.), 2018, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-0-2, s. 6813-6818, 70 punktów

Poskart Robert Daniel: Giełdy Bitcoina w Polsce, Przegląd Nauk Stosowanych, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Gliwice), nr 16, 2017, s. 113-125, 5 punktów

Poskart Robert Daniel: Reflections on the questionnaire at the workshops: Methodology for assessing the campus sustainability from the perspective of multi-level antifragility, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa (Wrocław) , vol. 16, nr 4, 2017, s. 37-44, 8 punktów

Fałat-Kilijańska Ilona, Karwowski Jacek, Pieczonka Jacek Michał, Poskart Robert Daniel: Instrumenty pochodne rozliczane w sposób scentralizowany : Czy derywaty mogą być bezpieczniejsze?, 2017, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , ISBN 978-83-208-2260-1, 263 s., 120 punktów

Poskart Robert Daniel: Dynamic Development of the Global OTC Derivatives Market as a Symptom of the Financialization of the World Economy, W: Politics vs. Economics: Consequences and Economic Challenges for the East-West Partnership / Heinemann Maik, Słodczyk Janusz (red.), 2017, WeltTrends, ISBN 978-3-945878-62-0, s. 97-106, 5 punktów

Poskart Robert Daniel: Factors Influencing Demand for Virtual Currency on the Grounds of Conducted Surve, W: Politics vs. Economics: Consequences and Economic Challenges for the East-West Partnership / Heinemann Maik, Słodczyk Janusz (red.), 2017, WeltTrends, ISBN 978-3-945878-62-0, s. 83-96, 5 punktów

Poskart, Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski, Financial Sciences, 1(14)/2013, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013

Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Preferencje i postawy dotyczące korzystania z pieniądza wirtualnego, [w:] Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2013,

 

Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, Podsumowanie i wnioski, [w:] Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2013,

 

Poskart, Banking services connected with the transfer of remittances from abroad to Poland, Financial Sciences, nr 1 (14) 2013, red. E. Bogacka-Kisiel, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2013,

 

Poskart, A Definition of the Concept of Economic Effectiveness, CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, Vol. 2, No. 3, 159-201, Sept. 2014, ISSN electronic version 2353 – 9119, Wrocław School Of Banking, Wrocław 2014,

 

Poskart, Czynniki kształtujące popyt na pieniądz wirtualny na przykładzie Bitcoina, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 2 (938), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Cracow Review of Economics and Management, Kraków 2015,

 

Poskart, Consumer preferences regarding the selecion of leisure facilities in the case of academic community of the University in Opole, [w:] Inovations in agri- food industry, red. Janusz Słodczyk, The Challenge.Group, Warsaw 2015,

 

Platje, R. Poskart. D. Rokita-Poskart, Źródła finansowania wydatków konsumpcyjnych studentów opolskiego ośrodka akademickiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016,

 

 1. Poskart, Zjawisko powstawania pieniądza wirtualnego na przykładzie Bitcoina w kontekście niedoskonałości współczesnego systemu pieniężnego [w:] Globalna sprawiedliwość, red. Olga Janikowska, Janusz Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu opolskiego, Opole 2016.

 

 1. Poskart, Dynamic development of the global OTC derivatives market as a symptom of the financialization of the world economy, Maik Heinemann, Janusz Słodczyk (Hrsg.), Politics vs. Economics. Consequences and Economic Challenges for the East-West-Partnership, WeltTrends Band 30 (2017), Potsdam 2017.

 

R.Poskart, Factors Influencing Demand for Virtual Currency on the Grounds of Conducted Survey, Maik Heinemann, Janusz Słodczyk (Hrsg.), Politics vs. Economics. Consequences and Economic Challenges for the East-West-Partnership, WeltTrends Band 30 (2017), Potsdam 2017.

 

R.Poskart, Reflections on the questionnaire at the workshops: Methodology for assessing the cam-pus sustainability from the perspective of multi-level antifragility, WSB University in Wroclaw, Research Journal, Vol. 16, Nr 4.

 

R.Poskart, Giełdy Bitcoina w Polsce, Przegląd Nauk Stosowanych, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Gliwice), nr 16, 2017

 

Poskart Robert Daniel: The Possibility of Performing Money Functions by Digital Currencies Illustrated With an Example of Bitcoin, w: Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020 / Soliman Khalid (red.), 2018, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-0-2, ss. 6813-6818

 

Poskart Robert Daniel: Development of virtual money as a response to the imperfections of the modern financial system, w: International and Multidisciplinary Journal of Global Justice , nr 1, 2018, ss. 19-23, DOI:10.15580/IMJGJ.2018.1.092918156

 

Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Poskart Robert: Cryptocurrency Perception Within Countries: A Comparative Analysis, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr 2, 2020, ss. 186-203, DOI:10.35808/ersj/1588

 

Książki:

I. Fałat-Kilijańska, J. Karwowski, J. Pieczonka, R. Poskart, Instrumenty pochodne rozliczane w sposób zdecentalizowany. Czy derywaty mogą być bezpieczniejsze? Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017

I. Fałat-Kilijańska, J. Karwowski, R. Poskart, Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014,

Red. Ewa Bogacka-Kisiel, M. Krasucka, M.Maciejasz -Swiątkiewicz, J.Pieczonka R. Poskart, Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Red. Ewa Bogacka-Kisiel, M. Krasucka, M.Maciejasz -Swiątkiewicz, J.Pieczonka R. Poskart, Usługi finansowe w zarządzaniu gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, [w:] red. E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M.Willman, Opole 2013, s. 30