Zaznacz stronę

dr Natalia Boichuk

Stanowisko: asystent
Adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
Pokój 28
e-mail: nataliia.boichuk@uni.opole.pl

Google Scholar

ResearchGate

ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe

 • 2018 r. – magister zarządzania (kierunek: zarządzanie w sektorze publicznym), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
 • 2018 r. – magister ekonomii (kierunek: ekonomia, specjalność: prawo w biznesie), Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Podstawowe obszary badawcze:

 • Migracje ludności
 • Logistyczno-marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki
 • Logistyka miejska
 • Smart city

 

Prowadzone przedmioty:

 • Logistyka miejska i regionalna
 • Ekologistyka
 • Logistyka zwrotna
 • Badania marketingowe
 • Marketing
 • International marketing
 • Systemy TMS i WMS w logistyce
 • Usługi rynku TSL
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Procesy magazynowania w logistyce
 • Blue ocean strategy

 

Pełnione funkcje:

 • Opiekun Międzyuczelnianego Studenckiego Koła Naukowego LogPoint
 • Koordynator Festiwalu Nauki WE 2020-2023
 • Organizator konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Od technika do logistyka”

 

Publikacje:

 • Boichuk, N. (2023). Educational Migration Trends Review in Poland (with Particular Emphasis on the Immigration of Ukrainian Youth). Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1(187), 141-162.
 • Bruska, A., Boichuk, N. (2022) Is sustainable aligning with smartness in transport domain? – marketing perspective of smart city rankings. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 72 (144).
 • Boichuk, N. (2020). Smart mobility jako podstawowy element koncepcji inteligentnego miasta – studium przypadku wybranych polskich miast. W: Inteligentne miasta / Budziewicz-Guźlecka A. (red.), Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, vol. 1153, 2020, ss. 59-72.
 • Boichuk, N. (2020). Identification and evaluation of Industry 4.0 solutions in the automotive industry – a case study. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, No. 147, 53-64.
 • Nataliia Boichuk, Wybrane makroekonomiczne determinanty imigracji Ukraińców do Polski. Przegląd Nauk Stosowanych nr 21 (4), Politechnika Opolska 2018, s. 93-108.
 • Nataliia Boichuk, Wpływ transakcyjnego i transformacyjnego stylów przywództwa na motywację pracowników. Przegląd Nauk Stosowanych nr 17, Politechnika Opolska 2017, s. 117-134.
 • Nataliia Boichuk, Uczestnictwo w kole naukowym jako motywacja do rozwoju osobistego i naukowego studentów, Materiały II Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Kształtowanie mechanizmu wzmocnienia konkurencyjnych pozycji narodowych systemów ekonomicznych w globalnym, regionalnym oraz lokalnym wymiarach” oraz I Międzynarodowego studenckiego forum naukowego „Kreatywna ekonomia oczyma młodzieży” (29-31 marca 2018 r.), Vol. 2, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil 2018, s. 6-8.