Zaznacz stronę

mgr inż. Marlena Jaworska

stanowisko: asystent
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój: 57
telefon: (77) 40 16 878
e-mail: marlena.jaworska@uni.opole.pl

Google Scholar

LinkedIn

ResearchGate

ORCID ID

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2018: magister (kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menedżerska) Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • 2018: inżynier (kierunek: gospodarka przestrzenna) Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
 • 2016: licencjat (kierunek: ekonomia) Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Logistyka w zarządzaniu strategicznym
 • Zdolności logistyczne
 • Zarządzanie strategiczne

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy logistyki
 • Logistyka dystrybucji
 • Ekonomika transportu
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka produkcji
 • Strategie marketingowe
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Strategie logistyczne
 • Efektywność logistyki
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie marketingowe
 • Zarządzanie strategiczne
 • Instrumenty zarządzania logistycznego
 • Usługi logistyczne
 • Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 • Procesy i systemy logistyczne

 

Ważniejsze publikacje:

2023
The classification of the capabilities of the firm, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series 1231-2037, 2023.

2022
Zdolności logistyczne w kształtowaniu obsługi klienta, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2022.

2021
Orientacja rynkowa jako determinanta kształtowania i rozwoju koncepcji logistyki, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2021.

2019
Rola logistyki miasta w kształtowaniu przestrzeni publicznej na przykładzie Opola, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2019.