Zaznacz stronę

Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu

W dniu 24 marca 2014 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu.
Wydział Ekonomiczny reprezentowała Pani Dziekan – prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, a Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II Pan Dyrektor – mgr Aleksander Iszczuk.

W ramach zawartego porozumienia Strony zadeklarowały współpracę w zakresie:
a) rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II,
b) prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,
c) stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,
d) umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,
e) popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II,
f) umożliwiania uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,
g) koordynacji współpracy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym,
h) działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II,
i) organizowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji naukowych.

Współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu