Zaznacz stronę

Współpraca z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

W dniu 31 października 2013 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.
Wydział Ekonomiczny reprezentowała Pani Dziekan – prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie Pani Dyrektor – mgr Joanna Raźniewska.

W ramach zawartego porozumienia Strony zadeklarowały współpracę w zakresie:

  • rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a III Liceum Ogólnokształcącym,
  • prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,
  • stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w zakresie przedmiotów ekonomicznych, a zwłaszcza z kreowaniem przedsiębiorczości,
  • umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,
  • popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów III Liceum Ogólnokształcącego,
  • umożliwiania uczniom III Liceum Ogólnokształcącego udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,
  • koordynacji współpracy młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym.

Współpraca z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

Współpraca z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu