Zaznacz stronę

8 kwietnia br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wręczono nominację dr hab. Agacie Zagórowskiej, prof. UO, na członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w kadencji 2024-2028. Jednocześnie pani Profesor została wybrana do prezydium Komitetu.

Pani Profesor jest kierownikiem Katedry Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej w Instytucie Ekonomii i Finansów UO. Badania prowadzone przez panią Profesor koncentrują się głównie na problematyce polityki społecznej, demografii, ekonomii rynku pracy oraz ekonomii społecznej. Jest także Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomiczne Oddział w Opolu. W 2020 roku pani Profesor otrzymała Medal im. Wacława Szuberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o pracy i polityce społecznej oraz działalność praktyczną z tego zakresu.