Zaznacz stronę

Zespół pracowników Katedry Marketingu i Zarządzania Łańcuchami Dostaw pozyskał środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa na opracowanie pakietu rozwiązań wspierających rozwój smart cities (umowa nr NdS-II/SP/0454/2023/01).

Projekt umożliwi sformułowanie uniwersalnego modelu dojrzałości Miasta 4.0, którego funkcjonowanie wspierają technologie znane z koncepcji Industry 4.0. Obok narzędzi pozwalających na kompleksową ocenę dojrzałości konkretnego miasta ze względu na jego zaawansowanie technologiczne i zbudowanie na tej podstawie rankingu miast, w pakiecie znajdzie się także mapa drogowa dla władz samorządowych. Umożliwi ona wypracowanie strategicznych kierunków rozwoju miasta z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Realizacja projektu zakłada bliską współpracę między podmiotami szkolnictwa wyższego i jednostkami samorządu terytorialnego. Dzięki niej możliwe będzie przenoszenie gromadzonej wiedzy do praktyki. Smart city jako koncepcja promująca zrównoważony rozwój przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, a zastosowania Industry 4.0 wspierają poszczególne obszary funkcjonowania miasta ułatwiając pracę samorządom lokalnym.

Projekt zaplanowany został na 36 miesięcy, a w skład zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Sabiny Kauf wchodzą dr Nataliia Boichuk, dr Anna Bruska, dr inż. Iwona Pisz, dr Agnieszka Tłuczak i dr Sabina Wyrwich-Płotka.