Zaznacz stronę

Instytut Ekonomii i Finansów

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów
dr Robert Poskart

 

Koordynator Kierunku EKONOMIA
dr Agnieszka Bobrowska

 

Sekretariat
mgr Grażyna Dudka
telefon: 77 – 40 16 900
fax: 77 – 40 16 901
e-mail: instytut_eif@uni.opole.pl
pokój 37

 

Katedra Teorii Ekonomii
Kierownik Katedry:  dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
dr Agnieszka Bobrowska
dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz, prof. UO
dr Wojciech Duranowski
dr Bartosz Fortuński
dr Aleksandra Piasecka
mgr Mateusz Musiał

 

Katedra Finansów i Rachunkowości
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
dr Robert Poskart
dr Jacek Pieczonka
dr Maja Krasucka
dr Krzysztof Ćwieląg
dr Teresa Maszczak
dr inż. Mariola Willmann

 

Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych
Kierownik: dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO
dr Dusan Bogdanov
dr inż. Adam Siwerski
dr Bartosz Chorkowy
dr Tomasz Sowiński
dr Anna Bisaga
dr Agnieszka Tłuczak
dr Aleksandra Dudek
dr Andrzej Ostrowski

 

Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej
Kierownik Katedry: dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
dr Maria Bucka
dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska
dr Daniel Rodzeń

 

Skład Rady Instytutu Ekonomii i Finansów w okresie od 03 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

1. dr hab. Marta Maciejasz-Światkiewicz, prof. UO – przewodnicząca
2. dr Robert Poskart – zastępca dyrektora Instytutu
3. dr Agnieszka Bobrowska – koordynator kierunku
4. dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO
5. dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO
6. dr hab. Dominika Malchar-Michalska
7. dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO