Zaznacz stronę

Instytut Ekonomii i Finansów

Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny

Instytut Ekonomii i Finansów powstał w październiku 2019 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Ekonomicznego.
W jego skład wchodzą cztery katedry: Katedra Teorii Ekonomii, Katedra Finansów i Rachunkowości, Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych oraz Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej. Zakres zainteresowań badawczych pracowników obejmuje problematykę dotyczącą m.in. zachowań rynkowych podmiotów, współczesnych finansów i kierunków ich dalszego rozwoju, oraz rynku pracy i zmian na nim zachodzących.

W celu ograniczania bezpośrednich kontaktów do minimum zaleca się w komunikowaniu wykorzystywanie korespondencji mailowej oraz kontakty telefoniczne.

Dyrektor
Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Z-ca Dyrektora
Instytutu Ekonomii i Finansów

dr Robert Poskart

Koordynator Kierunków
EKONOMIA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
dr Agnieszka Bobrowska

Sekretariat
mgr Grażyna Dudka
telefon: 77 – 40 16 900
fax: 77 – 40 16 901
e-mail: instytut_eif@uni.opole.pl
pokój 37

Informacje Instytutu:

Skład Rady Instytutu Ekonomii i Finansów w kadencji 2020-2024:

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO – dyrektor
dr Robert Poskart – zastępca dyrektora Instytutu
dr Agnieszka Bobrowska – koordynator kierunków
prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
prof. dr hab. Detlev Hummel
dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO
dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO
dr Agnieszka Tłuczak
dr Bartosz Chorkowy