Zaznacz stronę

W dniu 17 listopada 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym UO odbyło się Seminarium Komisji Nauk Rolniczych PAN Odział w Katowicach pt. Szanse i wyzwania dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Podczas seminarium przewodnicząca Komisji dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO omówiła działalność Komisji w bieżącym roku oraz potencjalne kierunki działań na kolejny rok.

W dalszej części seminarium zaprezentowano najważniejsze kierunki badań prowadzonych przez członków Komisji. Odnosiły się one do takich obszarów jak: gospodarka leśna, uprawa rolna, jakość gleb i ekonomika rolnictwa. Tę część seminarium moderowali dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO oraz dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO. Podczas seminarium wygłoszono 9 referatów. Prezentowali je badacze z następujących ośrodków: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Uniwersytet Bielsko-Bialski.

Dr hab. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO
Przewodnicząca KNR PAN O. w Katowicach

Dr Agnieszka Tłuczak
Sekretarz KNR PAN O. w Katowicach