Zaznacz stronę

„Gospodarka i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań rozwoju Polski”, pod takim tytułem na Wydziale Ekonomicznym UO w listopadzie odbyła się III Konferencja Naukowa.

Organizatorem konferencji był Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Opolu, natomiast współorganizatorem Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Patronat honorowy nad III Konferencją Naukową objęli: Prezes Narodowego Banku Polskiego – prof. dr hab. Adam Glapiński oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego – prof. dr hab. Marek Masnyk.

Konferencję uroczyście otworzył Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP prof. dr hab. inż. Paweł Frącz oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr Bartosz Chorkowy.

Moderatorem paneli tematycznych był dr hab. Łukasz Mach, prof. UO.

Konferencja składała się z czterech debat tematycznych, które odbyły się w auli Wydziału Ekonomicznego UO w czterech kolejnych tygodniach listopada (9, 16, 23, 30 listopada 2023).

Panel tematyczny I, który odbył się w dniu 9 listopada dotyczył stabilności finansowej i jej znaczenia wobec współczesnych wyzwań rozwoju Polski. W trakcie debaty zostały poruszone tematy ryzyka systemowego i stabilności finansowej w aspekcie wzrostu gospodarczego. Omówione zostały determinanty stabilności systemów finansów publicznych oraz zrównoważone finanse jako determinanta rozwoju Polski. W debacie dotyczącej stabilności finansowej z ramienia Wydziału Ekonomicznego referat wygłosiła Pani Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO.

Panel tematyczny II, który odbył się w dniu 16 listopada dotyczył stabilności makroekonomicznej i jego znaczenia wobec współczesnych wyzwań rozwoju Polski. W trakcie debaty dyskutowano o sytuacji bieżącej polskiej gospodarki i prognozach jej rozwoju, o kondycji europejskich gospodarek po pierwszej fali kryzysu oraz o tendencjach migracyjnych w Polsce i na świecie. Rozważania te zaprezentowano w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego. W debacie głos ekspercki z ramienia Uniwersytetu Opolskiego zabrał dr Bartosz Maziarz z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej wraz z Komendantem Opolskiej Policji nadinsp. Dr Rafałem Kochańczykiem.

Panel tematyczny III, który odbył się w dniu 23 listopada dotyczył bezpieczeństwa finansowego i jej znaczenia wobec współczesnych wyzwań rozwoju Polski. Tematy poruszane w trakcie debaty to: gotówka w czasach stabilnych i niestabilnych, globalne trendy w systemach płatniczych oraz pojawienie się i rozwój fintechu jako oznaki finansjalizacji globalnych rynków finansowych. W debacie Wydział Ekonomiczny UO reprezentował dr Robert Poskart, Z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów.

Panel tematyczny IV, który odbył się w dniu 30 listopada dotyczył roli badań statystycznych wobec współczesnych wyzwań rozwoju Polski. Tematy poruszane w zakresie wykorzystania analiz i metod ilościowych w ekonomii dotyczyły badań statystycznych w banku centralnym w odniesieniu do pieniądza i kredytu w gospodarce, zjawisku inflacji i sposobach jej mierzenia oraz debatowano o roli modelowania ekonometrycznego w opisie zjawisk ekonomicznych. W debacie tej obszar metod ilościowych Wydziału Ekonomicznego UO prezentował dr hab. Łukasz Mach, prof. UO, Kierownik Katedry Ekonometrii i Metod Ilościowych.

W każdym z paneli tematycznych, oprócz wyżej wymienionych naukowców UO brali również udział eksperci z Narodowego Banku Polskiego oraz eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W trakcie 4 spotkań tematycznych w konferencji udział wzięło ok. 400 studentów wraz z naukowcami z Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

 

Do pobrania: PROGRAM KONFERENCJI