Zaznacz stronę

W dniu 23.11.2017r. odbyła się w firmie Siegenia-Aubi Sp. z o.o. z Kluczborka, pierwsza wizyta studyjna połączona z zajęciami praktycznymi.
Wizyta została zorganizowana dla studentów III roku Logistyki Uniwersytetu Opolskiego. Firma Siegenia-Aubi Sp. z o.o. należy do wiodących na świecie dostawców okuć, techniki wietrzenia i automatyki.
Podczas spotkania zapoznano studentów z firmą oraz możliwościami współpracy w formie staży i praktyk. Kolejnym punktem była wycieczka po fabryce, gdzie zapoznano studentów z pracą w magazynie oraz kluczowymi procesami produkcyjnymi w firmie. Następnie omówiono główne procesy logistyczne oraz przygotowano dla studentów zadania związania z wyliczeniem zapasu bezpieczeństwa oraz analizą obszernej dokumentacji związanej z procesami produkcyjnymi.

W wizycie wzięły udział dr inż. I.Pisz oraz dr S.Wyrwich-Płotka