Zaznacz stronę

dr Sabina Wyrwich-Płotka

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 28
telefon: (77) 40 16 878
e-mail: swyrwich@uni.opole.pl
sabina.wyrwich@gmail.com

Google Scholar

LinkedIn

ResearchGate

ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Logistyka

 • Łańcuchy dostaw

 • Konkurencyjność łańcuchów dostaw

 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce i łańcuchach dostaw

 

Prowadzone przedmioty:

 • Logistyka zaopatrzenia

 • Ekologistyka

 • Strategie marketingowe

 • Zarządzanie logistyczno-marketingowe

 • Zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami

 • International Business

 

Pełnione funkcje:

 • z-ca redaktora naczelnego OAFL

 

Inne:

 • Doświadczenie w biznesie: 2006-2015 F.H.U. ELTOR Opole

Ważniejsze publikacje:

S. Wyrwich-Płotka, Virtual work in the supply chain in e-economy, Logistics and Transport, Wydawnictwo Międzynarodowej Wyższej Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław 2012, wydanie 2/2019

S. Wyrwich-Płotka, Zależności partnerskiej współpracy i poziomu dojrzałość łańcucha dostaw w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018

S. Wyrwich-Płotka, J. Witkowski, Virtualization of work in global supply chain, LogForum 2016, 12 (4), 301-312, e-ISSN 1734-459X

S. Wyrwich-Płotka, Standards of customer service i supply chain – case study,

S. Wyrwich-Płotka, Maturity of supply chain as a factor od modeling the relationships with suppliers., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź-Warszawa 2017

S. Wyrwich-Płotka, Zależności partnerskiej współpracy i poziomu dojrzałość łańcucha dostaw w warunkach globalizacji, Wyd. UE Wrocław,

S. Wyrwich-Płotka, Virtual work in the supply chain in e-economy, Logistics and Transport, przekazany do druku

S. Wyrwich-Płotka, Maturity of supply chain as a factor of modeling the relationships with suppliers, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, ISSN 2543-8190

S. Wyrwich-Płotka, Maturity of supply chain as a factor of modeling the relationships with suppliers, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017

S. Wyrwich-Płotka, Zależności partnerskiej współpracy i poziomu dojrzałość łańcucha dostaw w warunkach globalizacji, Wyd. UE Wrocław, 2017

 

2011-2016

S. Wyrwich-Płotka, Standards of customer service in supply chain – case study, 2016

S. Wyrwich-Płotka, J. Witkowski, Virtualization of work in global supply chain, LogForum 2016, 12 (4).

S. Wyrwich, Sz. Wyrwich, „Cross docking w logistyce produkcji”, [w:], Czasopismo Logistyka nr 4/2011 (lipiec –sierpień), Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, strony 28-30, ISSN 1231-5478, współautorstwo, 50% wkładu własnego

Sabina Wyrwich, „Innowacyjna logistyka w produkcji okien”, [w:], Czasopismo Logistyka nr 6/2011 (listopad-grudzień), Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2011, strony 62-63, ISSN 1231-5478

Sabina Wyrwich, „Strategia obsługi klienta w przedsiębiorstwach budowalnych”, [w:], Zarządzanie, Logistyka, Finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, red. T. Pokusa, M. Duczmal, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 211-222, ISBN 978-83-62683-31-4, 978-83-7511-158-3

Sabina Wyrwich, „Zarządzanie łańcuchem dostaw – wyzwania w zakresie nowoczesnych form organizacji pracy”, [w:], Czasopismo Logistyka nr 5/2012 (wrzesień – październik), Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012, artykuł zamieszczony na płycie CD nr 1, stanowiącą integralną część czasopisma, ISSN 1231-5478

Sabina Wyrwich, „Dyfuzja wiedzy w zarządzaniu łańcuchem dostaw”, [w:], Zarządzanie procesami logistycznymi, red. R. Grądzki, M. Sekieta, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, strony 39-50, ISBN 978-83-7283-501-7

Sabina Wyrwich „Wirtualna praca jako determinanta konkurencyjności łańcucha dostaw”, [w:], Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej” Tom I, red. A. Lichota, K. Majewska, Wyd. AGH Kraków 2013, strony 225-235, ISBN 978-83-7464-646-8

Sabina Wyrwich „Rola współczesnego podejścia do zasobów ludzkich a konkurencyjność łańcucha dostaw”, [w:], Wybrane aspekty logistyki w przedsiębiorstwach, red. M. Sekieta, M. Bielecki, A. Walaszczyk, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, strony 93-106, ISBN 978-83-7283-572-7

Sabina Wyrwich „Scenariusz tworzenia skoordynowanego procesu uzupełniania zapasów – studium przypadku”,[w:], Zarządzanie, logistyka – procesy, koncepcje, narzędzia., red. T. Pokusa, Wyd. WSZiA w Opolu, Opole 2013, s.185-195, ISBN 978-83-62683-49-9

Sabina Wyrwich, „Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle rozwoju wirtualnej pracy”, Wyd. UE Wrocław, „Społeczeństwo i Ekonomia”, 1(1) 2014 półrocznik, Wrocław 2014, ISSN 2353-8937

Sabina Wyrwich, „Wirtualna praca w świetle partnerskiej współpracy w łańcuchu dostaw”, Monografia, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 2014, ISBN 978-83-7283-621-2

Sabina Wyrwich, „Koncepcja społecznej odpowiedzialności łańcucha dostaw w warunkach natężenia konkurencji i presji klientów na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego”, Wyd. UE we Wrocławiu, Prace Naukowe, Wrocław 2015, ISSN 1899-3192

Martin Straka, Sabina Wyrwich, „Funkcjonowanie centrów logistycznych w Polsce i Słowacji”, Czasopismo Logistyka 2/2015 (marzec-kwiecień), płyta CD nr 2, Wyd. ILiM

 

Monografie

S. Wyrwich-Płotka, Wirtualna praca w łańcuchu dostaw, monografia, Difin SA

 

Konferencje Naukowe

Udział w konferencji naukowej „Strategie i logistyka w sektorze usług” 16-18.10.2011r. Kowary. Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki , Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki – prezentacja artykułu pt. „Strategia efektywnej obsługi klienta w przedsiębiorstwach budowalnych”

Udział w konferencji naukowej; VIII Konferencja Logistyczna „Logistyka – współczesne trendy i wyzwania” 23-24.04.2012r. Łódź. Organizator: Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu oraz Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej – prezentacja artykułu pt. „Dyfuzja wiedzy w zarządzaniu łańcuchem dostaw”

Udział w konferencji naukowej; Międzynarodowa XVI Konferencja Logistyki Stosowanej „Total Logistic Management” , 6-812.2012r. Zakopane. Organizator: Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Udział w konferencji naukowej „Strategie i logistyka w warunkach kryzysu” 19-21.10.2014r. Kowary, Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki , Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki – prezentacja artykułu pt. „Koncepcja społecznej odpowiedzialności łańcucha dostaw w warunkach natężenia konkurencji i presji klientów na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego”

Udział w konferencji naukowej International Conference on IT Solutions in Logistics, Zielona Góra, 24-25 września 2015: prezentacja artykułu pt. Virtualization of work in global supply chains, J. Witkowski, S. Wyrwich