Zaznacz stronę

W dniu 26.11.2019 r. w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości gościł prof. Justina Dara Op z Pannasastra University of Cambodia, który spotkał się z przedstawicielami Instytutu, w tym z pracownikami Katedry Logistyki i Marketingu. W trakcie spotkania dyskutowano nad możliwościami intensyfikacji współpracy oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych. Zaproponowano, by pierwsze badania dotyczyły kompetencji i umiejętności oczekiwanych przez podmioty gospodarcze od przyszłych pracowników sfery logistyki. Prowadzone rozmowy i nakreślone kierunki badan pozwalają sądzić, że współpraca z  Pannasatra University of Cambodia może przynieść wymierne efekty dla obydwu stron.

 

W trakcie pobytu w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości prof. Op wygłosił wykład gościnny na temat zarządzania logistycznego i mapowania procesów. Profesor w insertujący sposób przedstawił studentom zagadnienia związane z zarządzaniem projektami logistycznymi. Dzielił się również swoim doświadczeniem zawodowym i pracą inżynierską w Stanach Zjednoczonych Opowiedział o procesie nauczania w Kambodży. Prof. Op podkreślił, że dydaktyka jest tam prowadzona głównie w języku angielskim, dlatego znajomość tego języka jest warunkiem podstawowym podjęcia studiów na uczelni wyższej. Wskazał, że absolwenci kierunku „logistyka” po ukończeniu studiów powinni posiadać umiejętności twarde, inżynierskie. Opinię swoją oparł na własnych doświadczeniach zawodowych. Niemniej profesor wskazał także, że dla osiągnięcia sukcesu zawodowego w praktyce gospodarczej istotne są także kompetencje miękkie oraz cechy osobowościowe przyszłych pracowników logistyki.