Zaznacz stronę

Erasmus+  Blended Intensive Programs (BIP) 2023/2024

Zapraszamy ambitnych i pełnych pasji studentów do udziału w naszym międzynarodowym projekcie studenckim! To niepowtarzalna okazja do zdobycia nowych umiejętności, poszerzenia horyzontów i nawiązania międzynarodowych kontaktów.

 

Nazwa projektu: Understanding Spatial Inequalities: Mechanisms and Implications / Rozumienie nierówności przestrzennych: mechanizmy i implikacje

 

Cel projektu: zbadanie mechanizmów i konsekwencji nierówności przestrzennych w mieście Palermo. Zrozumienie dynamiki terytorialnej zostanie rozwinięte w ramach mieszanego programu intensywnego (BIP) obejmującego geografów, demografów, socjologów, urbanistów, ekonomistów, badaczy edukacji i kulturoznawców w zintegrowanej perspektywie. Program kursu opracowywany jest w dwojaki sposób: szkolenie w Palermo (27-31 maja 2024 r.) oraz szkolenie wirtualne (16-22 lipca 2024 r.).

 

Charakter współpracy:  Erasmus+ BIP realizowany jest w dwóch formach: uczestnictwo on-line, warsztaty, wykłady w kraju partnerskim.

 

Termin wizyty w Palermo (Włochy) i jej forma: (27-31 maja 2024 r.) Kurs będzie podzielony na seminaria tematyczne i interdyscyplinarne, wycieczki z przewodnikiem i spacery po okolicy, z odpowiednim komponentem laboratorium stosowanego, które umożliwi wykładowcom i studentom eksperymentowanie z określonymi działaniami w zakresie badań stosowanych.

 

Program: zajęcia (27-31 maja 2024 r. od 9:30 do 17:30). Zajęcia pomogą obserwować nierówności przestrzenne z perspektywy multidyscyplinarnej, warsztaty pomogą studentom poznać strukturę miast i zidentyfikować nierówności przestrzenne z punktu widzenia edukacyjnego, społecznego i ekonomicznego, a wykorzystanie danych demograficznych i badań społecznych przyczyni się do analizy populacji pod katem dystrybucji zasobów i dynamiki społecznej w dzielnicach Palermo.  Działania badawcze obejma m.in.: zostanie uzupełnione wizyty w dzielnicach o dużych nierównościach przestrzennych oraz wywiady z mieszkańcami i społecznościami lokalnymi w celu zebrania opinii i punktów widzenia. Analiza danych zebranych w pierwszym tygodniu pozwoli zidentyfikować kluczowe czynniki nierówności przestrzennych. Opracowanie raportu końcowego i przygotowanie prezentacji przedstawiających wyniki, pozwoli zintegrować przeprowadzone analizy, dane oraz konkretne propozycje, aby stawić czoła zidentyfikowanym w ich trakcie wyzwaniom.

Termin rekrutacji oraz składania dokumentów: 23-30 kwietnia 2024 r.

 

Inne informacje:

  • projekt jest kierowany do studentów kierunków: Ekonomia
  • warunkiem jest porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie B1
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają studenci nieuczestniczący dotychczas w wymianie BIP
  • studenci w sposób autonomiczny będą zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności
    i kompetencje społeczne w grupie zróżnicowanej językowo i kulturowo, a więc wnoszącej różny kapitał społeczny, przy wsparciu moderatora i trenera.
  • przewidywana kwota stypendium na wyjazd to 495 euro

 

Do pobrania WNIOSEK WYJAZDOWY ERASMUS+  |  APPLICATION FORM ERASMUS+

Link do stron:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/pupil-mobility

https://erasmusplus.org.pl/

https://erasmusbip.org/

Pliki do pobrania:

 

 

Wypełniony wniosek proszę przesyłać na adres e-mail: wgolenski@uni.opole.pl