Zaznacz stronę

W dniu 21.05.2018 roku prof. dr hab. Grażyna Trzpiot przy pełnej sali wygłosiła wykład gościnny nt. Dlaczego nie obchodzimy dnia prababci i pradziadka – przemiany demograficzne”.
Wykładu wysłuchali studenci wszystkich kierunków naszego Wydziału. Na co dzień Pani Profesor jest kierownikiem Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z metodami statystyki wielowymiarowej, z metodami stochastycznymi, z metodami statystyki odpornej oraz ich zastosowaniem w analizie i pomiarze ryzyka. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod statystyki opisowej i ekonomicznej, z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, z demografii, również przedmioty takie jak statystyczna analiza decyzji, statystyczne analizy wybranych rynków finansowych, zarządzanie ryzykiem na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.