Zaznacz stronę

VII ogólnopolska studencka konferencja „Chcę być Zrównoważony!”

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku SKNZR Oikos Opole działające przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego zorganizowało VII Ogólnopolską Studencką Konferencję z cyklu „Chcę być Zrównoważony!”. Współorganizatorem tegorocznej edycji konferencji było stowarzyszenie The European Regional Science Association (ERSA) – sekcja Polska.
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele młodych naukowców z wielu polskich ośrodków, m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Opolskiej i oczywiście – z Uniwersytetu Opolskiego. Temat przewodni konferencji koncentrował się na kilku aspektach zrównoważonego rozwoju – zrównoważonej logistyce i transporcie, koncepcji CSR i jej zastosowaniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, recyklingu, smogu, szansach i zagrożeniach wynikających z żywności modyfikowanej genetycznie, roli terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz oddziaływaniu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce na sferę społeczną, gospodarczą i środowiskową.
Merytoryczna część konferencji została uwieńczona burzliwą dyskusją. Nie stanowiło to jedynego celu spotkania młodych naukowców. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały również gry terenowe, a także warsztaty poświęcone rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia.

Głównymi sponsorami konferencji było przedsiębiorstwo transportowo-logistyczne Piomar z Opola, firma Adamietz ze Strzelec Opolskich, operująca w sektorze budowlanym, a także firma Nutricia, zajmująca się produkcją żywności.