Zaznacz stronę

VII ogólnopolska studencka konferencja „Chcę być Zrównoważony!”

Zapraszamy serdecznie na VII ogólnopolską studencką konferencję „Chcę być Zrównoważony!”, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Oikos Opole działające na Uniwersytecie Opolskim oraz The European Regional Science Association (ERSA)-sekcja Polska.

To już siódma edycja konferencji, w której chcemy zwracać uwagę na interdyscyplinarny charakter zrównoważonego rozwoju, jako dziedziny, która towarzyszy nam w każdym aspekcie życia. Nie trzeba być bowiem ekspertem w tej tematyce, aby o zrównoważonym rozwoju rozmawiać. Liczy się spojrzenie osób o różnych pasjach i zainteresowaniach, gdyż dopiero dzięki wspólnemu konsensusowi jesteśmy w stanie uczynić nasz świat zrównoważonym.

Siódmą edycję konferencji chcielibyśmy skoncentrować wokół problemów badawczych takich jak:
1. znaczenie innowacyjności i postępu technologicznego w kształtowaniu
zrównoważonego rozwoju
2. świadomość społeczna i partycypacja społeczna w mieście zrównoważonym
3. zrównoważona żywność, GMO
4. społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój organizacji

 

więcej informacji >> profil na Facebooku