Zaznacz stronę

W dniach 17-22 października 2018 r. w ramach współpracy partnerskiej Wydziału Ekonomicznego z Uniwersytetem Ekonomiczno-Finansowym w Moskwie prof. S. Kauf przebywała na konferencji naukowej nt. Nowych technologii cyfrowych i możliwości ich zastosowania w praktyce gospodarczej.

Prof. Kauf wygłosiła referat dotyczący technologii Blockchain i jej oddziaływaniu na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw. Głównym organizatorem konferencji był prof. Rubzov, a była ona kontynuacją trójstronnych konferencji naukowych, organizowanych w ramach partnerstwa między WE UO a Uniwersytetem w Poczdamie i Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym w St. Petersburgu. W trakcie pobytu prof. Kauf spotkała się z prof. Mariną Abramową, której głównym polem zainteresowań badawczych jest technologia Blockchain. W trakcie rozmów nakreślone zostały możliwe kierunki wspólnych badań i publikacji naukowych.
Pobyt w Uniwersytecie Ekonomiczno-Finansowym w Moskwie był także okazją do spotkania z przedstawicielami działu współpracy z zagranicą tamtejszego Uniwersytetu. Jego celem było nakreślenie kierunków dalszej współpracy między naszymi uniwersytetami oraz możliwości intensyfikacji mobilności w ramach programu Erasmus+.
Głównym partnerem rozmów była Olga Fiedotkina, koordynator Programu Erasmus+.