Zaznacz stronę

prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel

stanowisko: Kierownik Katedry
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 18a
telefon: (77) 40 16 888
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe ekonomiczne

 • Uzyskany tytuł profesora: 2001 r. – nauki ekonomiczne

Podstawowe obszary badawcze:

 • Ekonomia

 • Specjalności: bankowość, finanse publiczne, finanse osobiste

Prowadzone przedmioty:

 • Bankowość

 • Ubezpieczenia

 • Finanse publiczne

Pełnione funkcje:

 • Redaktor Naczelny „Nauki O Finansach”, członek Kolegium Redakcyjnego „Argumenta Oeconomica”

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego (red.), (aut. Ewa Bogacka-Kisiel, Dorota Korenik, Loris Nadotti), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław-Perugia 1998 r.
 2. Finansowe aspekty działalności państwa w ochronie środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993 r.
 3. Usługi i procedury bankowe, (red.), (aut. Ewa Bogacka-Kisiel, Krzysztof Antoniewicz), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000 r.
 4. Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych (red.), (aut. Ewa Bogacka-Kisiel i in.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011 r.
 5. Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie, (red.), (aut. Ewa Bogacka-Kisiel i in.), PWN, Warszawa 2012 r.